Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 25 de juny de 2018

MONITOR/A CASAL DE JOVES


Es busca un monitor/a (no cal titulació específica) per treballar al Casal de Joves Inama, a Santa Margarida de Montbui per a 6h a la setmana durant 3 setmanes.

Si esteu interessats/des podeu enviar el currículum a casalinama@gmail.comdijous, 21 de juny de 2018

INTERGRADOR/A SOCIAL

INTEGRADOR/A SOCIAL PER CENTRE ACOLLIMENT A PIERA
A Suara Cooperativa obrim un nou centre per acollir a menors immigrants
no acompanyats que estarà ubicat a la població de PIERA. Per aquest
motiu busquem professionals que tinguin finalitzat el CFGS d’Integració
Social i que vulguin involucrar-se en aquest projecte dins d’un equip pluridisciplinar de nova creació.


Característiques

 • Formació: C.F. GRAU SUPERIOR - Integració Social
 • Requeriments: Valorable: Darija Imprescindible: Experiencia en CRAE, Centre d'acollida, infància i joves
 • Funcions: Facilitar els hàbits d'autonomia personal i social que permeti a les persones usuaries obtenir una bona socialització i autonomia.Ajudar a l’assoliment dels hàbits bàsics d’higiene, alimentació, salut, ordre i estudi/treball, així com les habilitats socials.Implementació d'activitats previstes dins els projectes educatius individuals i grupals.Organització, execució i avaluació de les activitats lliures i/o programades, segons el pla anual d’activitats, sota la supervisió del/la professional referent tècnic. Motivació dels usuaris/es mitjançant la participació en diverses activitats. Control de les incidències o símptomes que afectin als usuaris/es i comunicació d’aquests, si escau, a la coordinació o direcció. Formalització de la documentació i dels registres propis del servei.Suport a l'educador/a en activitats específiques.Traspassar les informacions rellevants a les famílies, de les intervencions que s’estan duent a terme. Participació en les activitats comunitàries i/o de desenvolupament comunitari que determini el pla anual d’activitats. Detectar i fomentar les xarxes de suport formal i informal en l'entorn més proper al servei.
 • Municipi: Piera
 • Jornada: 38 hores setmanals
 • Horari: Torns Variables. Torns disponibles: Matí, Tarda, nit i cap de setmana
 • Salari: 19.400€ bruts anuals

dimecres, 20 de juny de 2018

MONITOR/A LLEURE Ets moniotr/a de lleure i estàs buscant feina? T'agradaria treballar en un casal d'estiu? 

Posa't en contacte i envia el teu curriculum a: carme@carme.cat / mduocastella@anoiajove.cat o per whatsapp  al 679964662.

BORSA DE PROFESSORS/ES DANSA


El Consell Comarcal de l’Anoia informa de la convocatòria oberta per creació d’urgència d’una Borsa de professors/es de dansa, en diverses modalitats (dansa creativa-contemporània, dansa-clàssica, etc...) pel procediment d’urgència a XALOC núm. Oferta 266.164 amb les següents característiques:

-          Classificació: C1 complement destí 20
-          Durada i jornada del contracte: temporal segons necessitats a temps parcial, per cobrir substitucions temporals d’urgència a partir de setembre 2018.

Requisits mínims
 • Cicle Formatiu de Grau Mitja (CFGM), batxillerat o titulació superior, ensenyaments superiors de dansa, Coreografia i tècniques d'interpretació de la dansa o equivalents
 • Experiència i competència acreditable com a professor/a de dansa.
 • Nivell C de català  
 • Art. 56 Llei 7/2007 EBEP

Cal inscriure's a la plataforma XALOC i també presentar instància per registre o via telemàtica fins el proper 24/06/2018 (adjuntant CV, fotocopia DNI, certificat nivell C, titulació, informe vida laboral).

dimarts, 5 de juny de 2018

BORSA DE TÈCNIC/A D'EMPRESA


El Consell Comarcal de l’Anoia informa de la convocatòria oberta per la creació d’un/a Borsa de tècnic/a d’empresa, amb les següents característiques: 

- Classificació: A2 complement destí 21

- Titulació: Diplomatura o grau en Ciències econòmiques o Empresarials, Administració i direcció d’empreses, ciències jurídiques d’especialització en aquest camp o en el seu defecte, en altres matèries però amb experiència i competència acreditable en actuacions o programes similars.

- Termini de presentació d’instàncies fins el 24/06/2018

Conegueu la informació completa sobre l’anunci i les bases de la convocatòria a l’e-Tauler de la corporació.

divendres, 1 de juny de 2018

COORDINADOR/A DE PROJECTES

Plaça de coordinador/a de projectes del Sector Camp de Tarragona i Penedès, Garraf i Anoia.

Funcions:
• Coordinar i desenvolupar el suport associatiu i pedagògic als esplais.
• Assistir a les reunions de Sectors i a les de l'Equip general de sectors que s'escaiguin.
• Suport al funcionament, activitats i projectes definits en el Pla de treball del Sectors geogràfics.
• Redacció, seguiment i avaluació dels projectes definits en el Pla de treball d'Esplais Catalans.
• Coordinació amb la Secretaria tècnica per a les funcions assignades i d'altres que puguin sorgir com part
de l'equip.
Es demana:
• Titulació universitària en el camp de l’educació i/o social o en procés d'obtenir-la.
• Títol de Director/a d’entitats de lleure infantil i juvenil.
• Tenir menys de 30 anys.
• Nivell alt de català i competència escrita.
• Coneixement de l'elaboració de projectes, memòries i altra documentació.
• Coneixement i experiència en l'àmbit de l'associacionisme educatiu i els esplais.
• Coneixements: LibreOffice, gestió de correu i Internet.
• Capacitat d'organització i gestió del temps.
• Capacitat de treball en equip i autonomia personal.
• Capacitat de flexibilitat i adaptabilitat.
• Assistència a reunions o activitats d’especial interès fora de l’horari laboral.
• Vocació de servei als esplais i compromís amb els valors d'Esplais Catalans.
• Carnet de conduir i vehicle propi.
Es valorarà:
• Experiència com a responsable d’esplai.
• Experiència en les funcions descrites.
• Coneixement d’idiomes.
• Coneixement en temes específics relacionats amb el projecte educatiu d'Esplais Catalans.
Condicions laborals:
Contracte de 20 hores setmanals. Sou segons l’escala salarial de l’entitat (11.509,06 € bruts anuals).
• Incorporació immediata.

• Lloc de treball habitual: Vilafranca del Penedès i Barcelona.

El termini finalitza el dia 13 de juny de 2018. Els currículums i
les cartes de motivació les heu de fer arribar a esplac@esplac.cat amb la referència ST_CdT_PGA
l'assumpte del mail.

dijous, 31 de maig de 2018

CURS SUBVENCIONAT: DISSENY INDUSTRIAL

El curs de Disseny industrial de 40 hores et donarà a conèixer les diferents tècniques de disseny industrial amb ordinador.
Objectius generals del curs:
 • Conèixer les eines de treball més potents i actuals en els processos de disseny.
 • Adquirir soltesa en el maneig d'un programa de disseny en 3D, bé pel mètode de les superfícies o pel mètode dels sòlids.
 • Aconseguir cossos reals normalment emprats en la indústria, la construcció, etc. Per a aconseguir treure el major partit es posaràl'accent en la personalització del programa.
Contingut general del curs:
 • Introducció al disseny industrial
 • Realització d'esbossos, peces, conjunts i plans, concepte del projecte industrial
 • Selecció d'imatges característiques de la reproducció d'imatges
 • Aplicació de les noves tecnologies
 • Tècniques de realització de maquetes i programes de maquetació
 • Realització del producte final característiques dels productes elaborat
Informació del curs:

 • Durada: 40 h.
 • Data inici: 25/06/18
 • Data final: 12/07/18
 • Horari: de dilluns a dijous de 18:00 h. a 21:30 h. (dijous 12/07/18 de 18:00 h. a 19:30 h.)
 • Lloc: I.E.S. Milà i Fontanals

CURS SUBVENCIONAT: INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS

El curs d'Interpretació de plànols de 20 hores et donarà les bases tècniques més apropiades del dibuix tècnic industrial i totes les regles d'interpretació (vistes en planta, alçat, seccions, cotes,…)


Objectius generals del curs

 • Saber la documentació gràfica que composa un projecte.
 • Conèixer els diferents grafismes i simbologies que permetin la interpretació de plànols.
 • Comprendre espacialment els dibuixos i representacions presentades en dues dimensions.
 • Comprendre i imaginar una obra abans d'iniciar el seu procés de construcció.
 • Determinar aquella documentació gràfica que es precisa en cada moment del procés constructiu
Contingut general del curs
Principis generals de representació
 • Visió espacial de figures. Sistemes de representació (alçat, perfil, planta, secció).
 • Criteris de normalització.
Línies normalitzades
 • Grafisme i simbologia general. (retolació, línies, símbol,...)
 • Format d'un plànol. (paper, suport, doblat,…)
Perspectiva
 • Visió espacial de figures. Perspectiva
Normes d' acotació
 • Tipus de cotes
 • Nivells
Pràctiques de dibuix tècnic
 • Plànols previs  
Durada: 20 h.
Data inici: 18/06/18
Data final: 27/06/18
Horari: De dilluns a dijous de 18:00 h. a 21:00 h. (la classe del dia 27/06/17 serà de 18:00 h. a 20:00 h.)
Lloc: UEA (Ctra. de Manresa, 131 d'Igualada)


dimecres, 30 de maig de 2018

MONITORS/ES AMB ANGLÈS A MASQUEFA


Es busquen 3 monitors/es per un Casal d'estiu en anglès a Masquefa.

Cerquem monitors/es amb titulació, experiència en el lleure i bon nivell d'anglès.

Durada: del 25/06 al 27/07 en horari de dilluns a divendres de 9.00h a 13.30h.

Les funcions de l'equip seran:
-Definició conjuntament amb l'equip dels objectius educatius.
-Programació de les activitats.
-Dinamització i seguiment del grup d'infants.
-Vetllar per la seguretat dels infants.
-Avaluació de les activitats. 
REQUISITS
 • Títol de monitor/a de lleure i/o director/a de lleure
 • Experiència mínima d'1 any en el món del lleure
 • Bon nivell de català
 • Disponibilitat per treballar en les dates indicades a l'oferta
 • Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals

Per inscriure's a l'oferta:  http://bit.ly/2L8X6Fk o enviar el curriculum a seleccio@peretarres.org