Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dijous, 6 de juliol de 2017

DINAMITZADORS/ES TIC PER A GENT GRAN


Lloc ofertat: Dinamitzadors/es TIC per a gent gran

Àrea: Formació Descripció de l’oferta de feina La Fundació Politècnica de Catalunya selecciona formadors/es per impartir activitats formatives en TIC (Iniciació a les noves tecnologies, creació de documents de text, creació de presentacions, retoc fotogràfic, Internet i xarxes socials, i aplicacions mòbils) adreçades a gent gran.

Les principals tasques a realitzar són:
- Impartir sessions formatives.
- Realitzar el control d’assistència i enquestes de valoració de la formació.
- Dinamitzar el grup, facilitant la participació de tots/es els assistents.
- Orientar, assessorar i realitzar el seguiment del procés d’aprenentatge.
- Seguiment de la formació amb els responsables de la gestió de l’FPC.

Les persones interessades en aquesta oferta hauran de fer-nos arribar el seu CV i formalitzar la inscripció al següent web: http://gestiocandidats.fundacioupc.com/ on trobaran la descripció de l’oferta.

Tipus de contracte: Contracte temporal/Obra i Servei/ Temps parcial.

Durada del contracte: segons tallers assignats. Els tallers es realitzen entre octubre i desembre.

Jornada Laboral: Matí i/o tarda.

Forma de pagament del salari: segons activitat formativa.

Requisits:
Formació Acadèmica
Formació en àrees tècniques (informàtica, enginyeria...) o en àrees socials (grau de mestre, psicologia, pedagogia, treballador/a social o similar).
Experiència Professional
Experiència prèvia com a docent, col·laboració en esplais o similar. Experiència en la utilització d’eines TIC i dinamització de grups de gent gran.
Habilitats/Actituds Capacitat d’iniciativa, organització i resolució de conflictes. Capacitat de lideratge i coordinació de grups. Habilitats de comunicació, empatia i interacció amb persones grans.

Idiomes Català i castellà llengües maternes.

Coneixements Informàtics
Nivell de coneixement avançat de Windows, Paquet Office, Retoc fotogràfic, Internet i xarxes socials.