Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 31 de juliol de 2017

TREBALLADOR/A SOCIAL

El Consell Comarcal de l’Anoia us informa de la convocatòria oberta per una plaça de Treballador/a social per la modalitat de contracte de relleu i creació d’una borsa de Treballadors/es socials, amb les següents característiques:

-       Classificació: A2 complement destí 21
-       Titulació exigida: Grau o diplomatura en treball social
-       Contracte de relleu, fins a la jubilació del/de la titular de la plaça o
-       Contracte temporal segons les necessitats del servei (borsa de treball)
-       Termini de presentació d’instàncies fins el 24/08/2017Conegueu la informació completa sobre l’anunci i les bases de la convocatòria a l’e-Tauler de la corporació.