Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

diumenge, 30 de juliol de 2017

TREBALLADORS/ES SOCIALS REFERENT COMUNITARI

El Consell Comarcal de l’Anoia us informa de la convocatòria oberta per a la creació d’una borsa de Treballadors/es socials adscrits/es al programa de Referent Comunitari de la dependència, amb les següents característiques:

-       Classificació: A2 complement destí 21
-       Titulació exigida: Grau o diplomatura en treball social
-       Termini de presentació d’instàncies fins el 24/08/2017

 

Conegueu la informació completa sobre l’anunci i les bases de la convocatòria a l’e-Tauler de la corporació.