Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimecres, 30 d’agost de 2017

EDUCADOR/A SOCIAL EAIA


El Consell Comarcal de l’Anoia us informa de la convocatòria oberta per una plaça d’Educador/a social adscrit/a als Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), amb les següents característiques:

-       Classificació:              A2 complement destí 21
-       Titulació exigida:        Diplomatura o grau en Educació social
-       Relació laboral:          personal laboral fix per concurs-oposició
-       Termini de presentació d’instàncies fins el 06/09/2017
Conegueu la informació completa sobre les bases de la convocatòria a l’e-Tauler de la corporació.