Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 6 de novembre de 2017

CONVOCATÒRIA PER A CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL PER LA CONTRACATCIÓ DE JOVES EN PRÀCTIQUES - PROGRAMA GARANTIA JUVENIL 2017


És objecte d’aquesta convocatòria seleccionar joves en pràctiques laborals beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil 2017 (JENP-2017) per un període de 6 mesos al Consell Comarcal de l’Anoia, per concurs de mèrits de personal laboral temporal, en funció de la subvenció atorgada. Aquesta contractació esta subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de treball i immigració i cofinançada pel Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa juvenil d’Ocupació Juvenil, regulat per l’ordre Ordre TSF/213/2016 i segons resolucióTSF/1779/2017.

Aquest procés selectiu quedarà sense efecte i no es generarà cap dret per als aspirants
si el Consell Comarcal de l’Anoia no obté la subvenció de la Generalitat que motiva la
tramitació del procés selectiu.

PLACES CONVOCADES 

Tècnic/a de joventut
DEPARTAMENT DE JOVENTUT A2

Informador/a juvenil
DEPARTAMENT DE JOVENTUT B

Tècnic aux. d’educació i vetllador/a escolar
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT i CULTURA B/A2

Tècnic/a auxiliar d’informàtica
DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES C1

Tècnic/a de serveis jurídics i econòmics
DEPARTAMENT DE SECRETARIA/INTERVENCIÓ A2

Tècnic/a de recursos humans
DEPARTAMENT DE RÈGIM INTERN A2

Tècnic/a d’arxiu
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT i CULTURA, ARXIU COMARCAL DE L’ANOIA A2

Auxiliar administratiu/va
DEPARTAMENTS DE BENESTAR SOCIAL, SERVEIS TÈCNICS, RÈGIM INTERN/ATENCIÓ CIUTADANA C2

REQUISITS
Procediment de presentació de currículums:
El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria. La documentació obligatòria que s’ha d’adjuntar es detalla a l’apartat 4 de les bases de la convocatòria. Les bases i el model d’instància estaran disponibles a l’eTauler del Consell Comarcal de l’Anoia.

Termini de lliurament de currículums: (10 dies hàbils)
Del divendres 3 de novembre al dijous 16 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de
08 30h a 14 00h )

Tota la informació a l'e-Tauler del Consell Comarcal de l'Anoia.