Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimarts, 29 de setembre de 2015

MONITORS/ES I DIRECTORS DE LLEURE

 Montbui
Tasques a desenvolupar: Planificar, executar, dinamitzar i avaluar activitats educatives, d'oci i temps lliure; aplicar recursos educatius i socials adaptant-se a les necessitats específiques de les persones beneficiàries; realitzar avaluacions contínues de les activitats.
Capacitats requerides capacitat d'organització i planificació; de resolució de problemes, de comunicació i relació; implicació i compromís, capacitat creativa, iniciativa i autocontrol.
Requisits obligatoris:
·             Carnet de monitor de lleure o de Director de Lleure.
·             Carnet de conduir i cotxe.
·             Català i castellà nivell C
Requisits importants:

·             Titulació: Cicle formatiu grau mitjà - Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural.
·             Titulació: Cicle formatiu grau superior- Animació Sociocultural / Animació d'activitats físiques i esportives/ Integració Social.

Requisits recomanables:
·             Anglès nivell B1  o Coneixement d’altres idiomes

Us podeu apuntar aquí o enviar el vostre currículum a oficinajoveanoia@gmail.com

dilluns, 28 de setembre de 2015

Convocatòria de personal de suport a la recerca URV - per a joves inscrits a la Garantia Juvenil

Propera convocatòria de personal de suport a la recerca URV, en el marc del programa de convocatòries per a la promoció de l'ocupació jove i implantació de la garantia juvenil en I+D+I.

Introducció

La resolució definitiva, així com el procediment de selecció es portarà a terme de forma ràpida i breu previsiblement durant el pròxim setembre 2015. Atès que hi ha una extensa relació de requisits és aconsellable que les persones interessades vagin avançant tràmits per poder formar part del procés de selecció.

Característiques dels llocs de treball

 • 29 places de personal de suport a la recerca, en diversos grups de recerca de la URV i també en unitats de gestió administrativa de la recerca.
 • En la TAULA D'ACTUACIONS SUBVENCIONADES disposeu de la informació relativa a cada projecte (investigador principal, departament o unitat, actuació, nombre de places aprovades provisionalment i titulació requerida).
  S'estan definint els perfils professionals que es requeriran a cada actuació i que seran determinats a les bases de cada convocatòria, però amb la informació proporcionada a la taula ja es pot intuir quin tipus de professionals es contractarà a cada projecte.
 • Categoria: personal laboral grups I, II o III, segons la plaça.
 • Contracte LABORAL en pràctiques: 75% del salari brut anual (2015),
 • Retribució d'acord amb el Conveni col·lectiu de les universitats públiques catalanes vigent i segons el grup professional i la jornada que s'hagi de realitzar.

  El treballador en pràctiques percebrà els imports següents:

  Imports bruts anuals (jornada completa) 2015*:
  Grup I:  22.602,00 €
  Grup II:  19.722,33 €
  Grup III:  17.302,34 €
  *A aquests imports els seran d'aplicació les mesures pressupostàries que es dictin pels òrgans competents i que afectin a retribucions dels empleats públics.
   
 • Jornada completa.
 • Durada del contracte: 2 anys.

Requisits dels candidats

 1. Titulat universitari: llicenciat/enginyer/arquitecte/grau, diplomat/enginyer tècnic/arquitecte tècnic/grau, segons la plaça. També titulacions en el marc de la formació professional (tècnic o tècnic superior), en alguna plaça.
 2. Estar registrat al fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Inscripció a la Garantia Juvenil

Aquest és el requisit principal per participar a la convocatòria perquè de la seva inscripció es deriven altres requisits:
 • Tenir més de 16 i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  És important destacar que fins al 30/7/15 l'edat màxima eren 24 anys, però des d'aquesta data s'ha ampliat als 29. Per això és possible que trobeu informació contradictòria en aquest sentit.
 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.
És molt important que els candidats que tinguin intenció de participar a les convocatòries de les places, realitzin la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil el més aviat possible amb l'objectiu de preveure incidències en la tramitació de la inscripció o en el lliurament de la documentació requerida.
            

Difusió i assessorament des d'OcupacióURV

A la Borsa de Treball de la URV s'ha publicat una oferta de treball amb data actualitzada d'1 de setembre on es reprodueix la informació d'aquesta pàgina. Els usuaris de la Borsa de Treball que s'inscriguin a l'oferta seran informats per correu electrònic de la publicació de la convocatòria, així com els detalls del procés de selecció i les novetats que puguin sortir al respecte.
IMPORTANT: la inscripció a l'oferta de treball publicada a la Borsa de Treball no comporta, en cap cas, la sol·licitud a participar en el procés de selecció, atès que es tracta de convocatòries públiques amb sol·licitud oficial i termini de presentació.
    

Convocatòria definitiva a la URV

La contractació de les 29 places es realitzarà per convocatòria publicada a la seu electrònica de la URV, un cop la resolució de la concessió dels ajuts sigui definitiva. Previsiblement la convocatòria es publicarà en el mes de setembre o octubre de 2015.
Trobareu més informació a les webs següents:

divendres, 25 de setembre de 2015

Gestió i Administració a L’Observatori del Tercer Sector

Descripció anunci:
L’Observatori del Tercer Sector és un centre d’investigació especialitzat en el tercer sector, sense ànim de lucre i independent, amb la finalitat d’aprofundir i incrementar el coneixement sobre aquest sector i treballar per a la millora en el funcionament de les organitzacions no lucratives.
Les funcions seran:
 • Tasques administratives diverses.
 • Seguiment de pagaments i cobraments
 • Preparació i justificació de concursos i subvencions
 • Recollida, organització i gestió de la documentació comptable per enviar a la gestoria.
 • Relació operativa amb la gestoria.
 • Preparació de convenis i contractes amb altres organitzacions.
 • Organització de l’espai de treball.
 • Col·laboració amb els equips de recerca per donar suport operatiu.
 • Col·laboració en l’organització d’activitats docents, actes i jornades.
CARACTERÍSTIQUES:
 • Jornada a convenir, amb possibilitat de jornada parcial o completa
 • Flexibilitat horària d’entrada i sortida
 • Remuneració segons l’escala salarial pública de l’organització i perfil personal
 • Possibilitat de contracte laboral, relació free-lance i/o compatibilització amb tasques en altres entitats
 • Data límit d’enviament de CV: 31 d’octubre de 2015.
Requisits:
•Experiència mínima de 3 anys a l’àrea d’administració, preferiblement a entitats del tercer sector.
•Formació universitària o FPII (preferentment en estudis d’administració, económiques o ADE.
•Bon nivell en l’ús de les eines ofimàtiques i informàtica en general
•Bilingüe català/castellà
•Coneixements bàsics d’anglès
•Residencia a Barcelona
•Coneixements específics sobre gestió d’entitats (associacions, fundacions)
•Coneixements sobre els processos de les subvencions públiques
•Jornada a convenir
Es valorarà:
•Experiència en organitzacions del tercer sector
•Domini de programes informátics (ofimàtica, bases de dades…)
Entitat o associació:
Observatori del Tercer Sector
Telèfon:
932 564 092

Tècnic/a de comunicació i dinamització de l’Espai Jove La Fontana


El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) cerca una persona per cobrir la plaça de tècnic de comunicació i dinamització de l’Espai Jove La Fontana, tot realitzant les següents tasques:
 • Elaborar i desenvolupar el pla general de comunicació de l’equipament.
 • Coordinar i realitzar els continguts i actualització dels llocs web del centre i de les
  seves xarxes socials (facebook, twitter i instagram).
 • Planificar, dissenyar i executar la difusió de les diferents activitats i gestionar-ne tota
  la vessant comunicativa.
 • Participar en la dinamització de les iniciatives i activitats socioculturals de l’Espai
  Jove La Fontana.
 • Planificar i dinamitzar activitats enfocades a la població adolescent.
 • Suport tècnic al funcionament ordinari de l’equipament.
S’ofereix:
 • Incorporació immediata.
 • Contracte indefinit, amb període de prova de 3 mesos.
 • Jornada de 25 hores setmanals incloent caps de setmana (2 dissabtes alterns de
  10:00 a 14:00, tots els diumenges de 17:00 a 21:00 i entre setmana negociable,
  però mínim 2 tardes).
 • Sou brut mensual de 1066,81euros (12 pagues).
Requisits:
 • Edat de 20 a 30 anys.
 • Estudis superiors en matèria de comunicació o periodisme i/o animació
  sociocultural.
 • Experiència en la dinamització d’activitats socioculturals.
 • Domini dels paquets bàsics d’informàtica, gestió de pàgines web (wordpress),
  dinamització de xarxes socials i eines de disseny gràfic.
 • Nivell alt de català escrit i parlat. Bona comunicació oral (per a expressar-se en
  públic) i escrita.
 • Capacitat de comunicació i relació amb el públic.
 • Coneixement de la realitat juvenil, capacitat de detecció d’interessos i necessitats
  dels joves.
 • Experiència associativa en entitats juvenils de Barcelona.
Es valorarà:
 • Capacitat d’iniciativa i treball en equip.
 • Formació i experiència en comunicació i disseny.
 • Vinculació amb projectes i moviments socials i culturals d’àmbit general.
 • Coneixement d’idiomes.
 • Coneixement de la dinàmica pròpia del teixit associatiu del districte de Gràcia.
Interessat/da envieu CV i carta de presentació a seleccio@cjb.cat, indicant a l’assumpte del missatge “Ref.ComEJLF2015″.
Data límit per a la recepció de currículums: 30/09/2015 a les 00:00h.

dijous, 24 de setembre de 2015

REPARTIDOR I COMERCIAL

Fruits Secs Torra cerca un repartidor amb experiència i un comercial.

Interessats entregar personalment el currículum a Fruits Secs Torra, al Mercat de la Masuca d'Igualada, parada 90 - 92. 

Font: L'enllaç 24 de setembre de 2015

dimecres, 23 de setembre de 2015

Ajuntament de Lleida

S'han obert convocatòries a l'Ajuntament de Lleida per a la Borsa de Treball dels següents perfils professionals:

- Treballador/a Social
- Educador/a Social
- Monitor/a esportiu
- Periodista

Per més informació us enllacem la web de l'Ajuntament de Lleida.

OFERTA PER A ENGINYERS ELÈCTRICS I MECÀNICS A ALEMANYA

Segons publica el web "Personal Alemania" estan a la recerca de diversos enginyers industrials de les branques d'automoció, energia, instal·lacions de les branques elèctrica o mecànica per a treballar a la zona de Colònia / Düsseldorf / Bonn / Ruhr. 

Més informació a l'enllaç que us proposem.

Es busquen xefs per Suècia i Noruega

La setmana que ve hi haurà una selecció de XEFS per part d'Eures a Barcelona per a la cadena hotelera sueca Nordic Choice. 
La selecció tindrà lloc el dia 29 de setembre. Si ets xef professional i vols treballar a ‪Suècia i Noruega‬, no dubtis a enviar com més aviat millor el teu CV (en anglès) a eures-palmas.bellon@sepe.es i eures-castellon.garcia@sepe.es.
Aquí tens tota la informació amb requisits i condicions de l'oferta. 

Treball a creuers

Staff@sea international, empresa líder en la selecció de personal per a creuers, ofereix de forma contínua oportunitats per treballar en les embarcacions d'oci de tot el món. 
En aquests moments, fent un cop d'ull a la seva pàgina web, pots trobar les següents ofertes:
Cambrers, cuiners, managers, assessors, animadors per nens, recepcionistas, djs, depenents de botigues, encarregats de seguretat, fotògrafs.

T'INTERESSA?
Per poder participar en un o més processos de selecció hauràs d'entrar en la PAGINA WEB OFICIAL d'Staff Sea.
Les candidatures poden ser enviades durant tot l'any. 

Coordinador/a de programes d’inserció

La Fundació Ecom cerca una persona per cobrir la coordinació dels programes d’inserció. La persona haurà de vetllar per la correcta gestió i execució dels programes de l’àrea d’inserció de persones amb discapacitat d’ECOM així com la redacció, gestió i justificació de diferents convocatòries de subvenció tant públiques com privades. Planificació, i seguiment de la execució de la convocatòria SIOAS del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, del Programa Incorpora de la Fundació Bancària Caixabank, del Pla de Prioritats de la Fundació ONCE i d’altres projectes finançats. Planificació i seguiment de la prospecció d’empreses vinculada als programes de l`àrea.
Es demana: – Formació universitària d’àmbit social i/o econòmic – Domini del paquet office i internet. – Nivell alt de català parlat i escrit – Experiència en redacció i justificació de projectes socials. – Experiència en gestió i seguiment de l’execució de projectes del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i del Programa Incorpora de la Fundació Bancària Caixabank. – Experiència en gestió d’equips multidisciplinars. Competències: – Compromís – Atenció centrada en la persona – Adaptació al canvi – Treball en equip – Organització i planificació – Autonomia i resolució Es valorarà: – Certificat de discapacitat S’ofereix: – Incorporació a 01/10/2015 – Contracte temporal – Jornada laboral de 35 hores setmanals. – Retribució a negociar. -
Lloc de treball: Seu ECOM (Barcelona)
La data límit de lliurament de currículums: 25/09/15 a les 15h.
Forma de lliurament: (Especificant REF.077)
– A la seu de la Fundació: Gran Via Corts Catalanes, 562, pral. 2a
– Fax: 93 451 69 04
– Adreça electrònica: inserciolaboral@ecom.cat

dilluns, 21 de setembre de 2015

PROFESSORS/ES D' EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER TREBALLAR ANGLATERRA

Per al proper curs 2015-2016, la xarxa Eures obre novament un procés de selecció de professors de les especialitats de matemàtiques(6), ciències (3) informàtica(3) per a escoles públiques i privades angleses de les àrees metropolitanes dels comtats de Kent, Essex, Surrey, Sussex, Berdfordshire, Hertfordshire, Yorkshire, Suffolk, Berkshire, Buckinghamshire, Gloucestershire, Hampshire, Greater London.

 Requisits: 
- Nivell d'anglès: C1 o C2
- Llicenciatura o grau més el CAP o Màster de professorat

S'ofereix:
- Contracte per un període inicial de dos anys. 
-  Un programa de suport per assegurar la incorporació satisfactòria a una plaça de mestre de primària en una escola pública o privada anglesa.
- Possibilitat de subvencionar el viatge per traslladar-se a realitzar l'entrevista. 

Termini de presentació de candidatures: el 30 d'octubre de 2015. 


Més informació: 

MESTRES DE PRIMÀRIA PER TREBALLAR ANGLATERRA

La xarxa Eures obre un nou procés de selecció de 5 mestres de primària per a escoles públiques i privades angleses de les àrees metropolitanes dels comtats de Kent, Essex, Surrey, Sussex, Berdfordshire, Hertfordshire, Yorkshire, Suffolk, Berkshire, Buckinghamshire, Gloucestershire, Hampshire, Greater London.

Requisits: 
- Nivell d'anglès: C1 o C2
- Llicenciatura en magisteri o grau en educació primària o infantil. 

S'ofereix:
- Contracte per un període inicial de dos anys. 
-  Un programa de suport per assegurar la incorporació satisfactòria a una plaça de mestre de primària en una escola pública o privada anglesa.
- Possibilitat de subvencionar el viatge per traslladar-se a realitzar l'entrevista. 

Termini de presentació de candidatures: el 30 d'octubre de 2015. 

Més informació:
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/_fitxers/EURES_MESTRES__PRIM__ANGLATERRA2015.doc.pdf

TÈCNICS EN INSATAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA EÒLICA

Municipi: Rubió

Tasques a desenvolupar:  Empresa del sector eòlic necessita cobrir vacants temporals per al muntatge i manteniment eòlic

Capacitats requerides: Català i Castellà amb coneixements mig/alt d'anglès. Cerquen una persona amb iniciativa, organitzada, motivada i amb coneixements d'electromecànica.

Requisits

Requisits obligatoris
 • Vehicle propi
 • Permís de conduir tipus B o B

Requisits molt importants
 • Nivell acadèmic: FP I
 • Programari d'Ofimàtica. Nivell Usuari Mig
 • Castellà. Nivell Experimentat C1 
 • Castellà. Nivell Experimentat C1 
 • Anglès. Nivell Independent B1 

Requisits importants
 • Titulació: Cicle formatiu grau mitjà - Manteniment i Serveis a la producció - Manteniment Electromecànic 

Altres dades

Llocs a cobrir: 2
Tipus de contracte: Obra o servei
Durada del contracte: Entre 1 i 3 mesos
Contracte prorrogable:  No

Apuntar-se:

REPARTIDOR/A

Municipi: Jorba

Tasques a desenvolupar: Repartiment de prioductes per tota Catalunya

Capacitats requerides: Capacitat de tracte amb la gent

Requisits

Requisits obligatoris
 • Permís de conduir tipus B
 • Castellà.  
 • Català.  

Altres dades

Llocs a cobrir: 1
Tipus de contracte: Eventuals per circumstàncies de la producció
Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos
Contracte prorrogable:  Sí
Horari: tot el dia


Apuntar-se: 

Ofertes de treball - Serveis Locals Ocupacio - Diputacio de Barcelona

PROFESSOR/A ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

Municipi: Igualada
Tasques a desenvolupar: Professors/es d'anglès extraescolar. Tasques: preparació de les classes, adaptació dels materials i organització de l'aula. Activitats lúdiques i comunicatives i preparació d'exàmens oficials de Cambridge.
Capacitats requerides: Obligatori anglès mínim demostrable B2/C1. I formació i experiència docent. Important formació en: Grau en magisteri, pedagogia, filologia anglesa o similar. Disponibilitat tardes i residir a Igualada o rodalies. Important compromís per tot el curs escolar.

Requisits

Requisits obligatoris
 • Experiència en l'ocupació - 12 mesos

Requisits molt importants
 • Nivell acadèmic: Llicenciatura / Enginyeria / Grau
 • Titulació: Grau - Ciències socials i jurídiques - Magisteri d'Educació Primària 
 • Branca Títol universitari: Pedagogia 
 • Anglès. Nivell Independent B2 

Altres dades

Llocs a cobrir: 1
Tipus de contracte: Obra o servei
Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 18:15
Data incorporació: 28/09/2015
Apuntar-se:
Ofertes de treball - Serveis Locals Ocupacio - Diputacio de Barcelona

OPERADOR/A DE CARRETONS ELEVADORS

Municipi: Piera

Tasques a desenvolupar: Manipulació de diversos tipus de productes, muntatge de caixa i posterior encaixat dels diversos tipus de productes obtinguts després del procés d'envasat. neteja i desinfecció dels equips. Suport a les tasques d'emmagatzematge

Capacitats requerides: Manipulació de carretilles . Coneixements de castellà i català

Requisits

Requisits obligatoris
 • Experiència en l'ocupació - 12 mesos

Requisits molt importants
 • Permís de conduir tipus B
 • Castellà.  
 • Català.  

Requisits importants
 • Nivell acadèmic: ESO

Altres dades

Llocs a cobrir: 1
Durada del contracte: Entre 1 i 3 mesos
Horari: de 8 a 14 i de 15 a 17:30. Divendres de 8 a 14
Apuntar-se:

Ofertes de treball - Serveis Locals Ocupacio - Diputacio de Barcelona

FERRER - FORJADORMunicipi: Hostalets de Pierola

Tasques a desenvolupar: Persona amb experiència en el ofici de Ferrer i forjador. Soldar i polir ferro i inoxidable per a la fabricació i muntatge de baranes. Persona amb experiència amb muntatge d'Automatismes.

Capacitats requerides: Persona amb experiència en el ofici.

Requisits

Requisits obligatoris
 • Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental
 • Permís de conduir tipus B

Requisits molt importants
 • Experiència en l'ocupació - 24 mesos

Requisits importants
 • Experiència en l'ocupació - Categoria professional: Oficial/a de 1a.

Requisits recomanables
 • Castellà. Nivell Bàsic A1 
 • Català. Nivell Bàsic A1 

Altres dades

Llocs a cobrir: 1
Tipus de contracte: Obra o servei
Durada del contracte: Entre 1 i 3 mesos
Contracte prorrogable:  Sí
Apuntar-se: 

Ofertes de treball - Serveis Locals Ocupacio - Diputacio de Barcelona

FORMADOR/A

Municipi: Igualada
Tasques a desenvolupar: Docent expert/a en formació ocupacional. Impartició de classes d'auxiliars de comerç per a un grup de 15 alumnes. Desenvolupament del material propi segons els punts del programa
Capacitats requerides: Persona amb experiència docent. Formació en branques socials, psicologia, atenció al client. Es pagarà el desplaçament 24¿bruts/hora

Requisits

Requisits obligatoris
 • Vehicle propi
 • Permís de conduir tipus B

Requisits molt importants
 • Nivell acadèmic: Diplomatura / Enginyeria tècnica
 • Programari de gestió. Nivell Usuari Mig
 • Programari d'Ofimàtica. Nivell Usuari Mig
 • Català. Nivell Experimentat C1 

Requisits importants
 • Experiència en l'ocupació - Categoria professional: Tècnic/a mig i assimilats
 • Experiència en l'ocupació - 24 mesos
 • Titulació: Diplomatura / Enginyeria Tècnica - Ciències de la Salut - Psicologia 
 • Branca Títol universitari: Humanitats 

Altres dades

Llocs a cobrir: 1
Atenció al públic:  Sí
Jornada 1: Indiferent de dilluns a divendres
Jornada 2: Només jornada parcial
Jornada 3: Exclusivament matí
Tipus de contracte: Obra o servei
Durada del contracte: Més de 3 i menys de 6 mesos
Contracte prorrogable:  No
Horari: Dll-Dv: 9h-13h
Apuntar-se:

Ofertes de treball - Serveis Locals Ocupacio - Diputacio de Barcelona