Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimecres, 9 de setembre de 2015

PROGRAMADOR INFORMÀTIC

Municipi: Igualada
Tasques a desenvolupar: DEVELOPER PHP: Desenvolupament PHP 5 (orientat a objectes). Desenvolupament aplicacions para iOS en Objective-C / Xcode y/o Android (JAVA) amb les respectives llibreries natives (UIKit, Core Data, REST operations, etc). Integració amb Webservices de tercers (SOAP, JSON). Control de versions (GIT/SVN). Unit Testing. Administració de sistemes Linux.
Capacitats requerides: Alt nivell MySQL (optimització de consultes). Llenguatges amb experiència: memcached, varnish, php, json, xml, api, soap, bash script, rest. Disseny MVC y experiència en frameworks MVC. Experiència desmostrable en les tasques anteriorment descrites, e-commerce, programador PHP 5 i desenvolupament en POO.


Requisits

Requisits obligatoris
  • Experiència en l'ocupació - 36 mesos
  • Branca C.Formatiu Grau Superior: Informàtica i Comunicacions
    o
    Branca Títol universitari: Informàtica 
  • Llenguatges de Programació. Nivell Usuari Avançat

Requisits molt importants
  • Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau superior
  • Programari de gestió. Nivell Usuari Avançat

Altres dades

Llocs a cobrir: 1
Horari: Jornada complerta


Apuntar-se:Ofertes de treball - Serveis Locals Ocupacio - Diputacio de Barcelona