Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 16 de novembre de 2015

BORSA D’EXPERTS DOCENTS

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès convoca a professionals autònoms per a la creació d’una borsa d’experts docents per a la impartició de les especialitats següents:

• Activitats Auxiliars de magatzem
• Activitats de venda
• Activitats auxiliars de comerç
• Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
• Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals
• Sensibilització mediambiental
• Inserció laboral i Igualtat de gènere
• Prevenció de riscos
- Presentació d’ofertes, mitjançant correu electrònic a l’adreça: compres@vilafranca.org

- Termini de presentació: 27 de novembre de 2015

Per més informació sobre els requisits, vegeu el Perfil del Contractant a la web de
l’Ajuntament de Vilafranca.