Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

divendres, 4 de desembre de 2015

CONCURS-OPOSICIÓ PER FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DE PEDAGOC/GA EAIA.

L'objecte de la convocatòria és la creació d’una borsa de treball per a la contractació laboral temporal de professionals pel departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania, atès que per acord de ple de 27.10.2015 es justificà necessitat de la provisió del lloc de treball per atendre necessitats urgents i inajornables per cobrir les possibles substitucions que puguin sorgir a la plantilla de pedagog/a de l’EAIA.

Bases de la convocatòria aquí