Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimecres, 23 de desembre de 2015

JOVES PER L'OCUPACIÓ: FORMACIÓ EN MOTOR O ESPORTS

Joves per l‟Ocupació és un programa innovador de suport a l’experiència pràctica
de persones joves desocupades entre 16 i 25 anys, i menors de 30 anys en cas de
persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que combina
accions d‟orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició
d’experiència professional en empreses i que facilita la seva inserció laboral a les
empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu.

Aquest projecte inclou: 


 • Tutorització i acompanyament a la inserció: La tutorització consta d’unconjunt d’accions destinades a donar suport i orientar, de maneraindividualitzada, a la persona jove per tal que identifiqui i desenvolupi els seusrecursos i competències. Combina mecanismes de diagnosi, informació,assessorament i motivació amb sessions de tutoria i d’acompanyament a lainserció al llarg de totes actuacions del programa.
 • Formació professionalitzadora: 
 • Apropat al Món del Motor. Data prevista maig-juliol 2016. Durada: 245 h
 • CIATE (Iniciació a Tècnic Esportiu).Data prevista febrer-maig 2016. Durada: 290h

Les persones interessades han de complir els següents requisits: 

Tenir entre 16-25 anys i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau
   de discapacitat igual o superior al 33%
    Baixa qualificació i/o dèficits formatius ( que no tinguin la ESO o, en el cal de
     tenir-lo que hagin abandonat el sistema educatiu. També persones que
      tinguin o hagin abandonat un PQPI o que estiguin realitzant les proves
       d’accés a un CFGM)
        Estar en situació d’atur, inscrits al SOC com a DONO (Demandant d’ocupació
         No Ocupat)

         Inscrits com a beneficiaris Sistema de Garantia Juvenil del Fondo Social

          Europeo.
           Més Informació a partir de 11 de gener de 2016 al Consell Comarcal de l'Anoia.