Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 25 de gener de 2016

OFERTES DE FEINA DELS SERVEIS LOCALS D'OCUPACIÓ - ANOIA

222147Agents i representants comercialsCapellades11/01/2016
221527Agents i representants comercialsCapellades15/12/2015
222225Agents i representants comercialsIgualada12/01/2016
221905Agents i representants comercialsIgualada28/12/2015
222650Agents i representants comercialsIgualada21/01/2016
222517Agents i representants comercialsPiera19/01/2016
222375Altre tipus de personal de netejaMasquefa15/01/2016
222587Altres professionals de l'ensenyamentIgualada20/01/2016
222593Altres professionals de l'ensenyamentIgualada20/01/2016
222584Altres professionals de l'ensenyamentIgualada20/01/2016
222576Altres professionals de l'ensenyamentIgualada20/01/2016
222586Altres professionals de l'ensenyamentIgualada20/01/2016
222591Altres professors i professionals de l'ensenyamentIgualada20/01/2016
222594Altres professors i professionals de l'ensenyamentIgualada20/01/2016
222547Analistes, programadors i dissenyadors de webs i de multimèdiaIgualada19/01/2016222417Auxiliars d'infermeriaVilanova del Camí18/01/2016
222341Dependents de botigues i magatzemsIgualada14/01/2016
222300Directors i gerents d'empreses d'activitats recreatives, culturals i esportivesPiera14/01/2016
222473Especialistes en polítiques i serveis de personal i similarsIgualada18/01/2016
222388Mecànics i ajustadors de maquinària agrícola i industrialPiera15/01/2016
222648Soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metàl·liques, ferrers, fabricants d'eines i similarsCalaf21/01/2016
222462Treballadors que tenen cura de les persones a domicili (excepte mainaders)Els Hostalets de Pierola18/01/2016
221959Venedors de botigues i magatzemsIgualada29/12/2015

Font: www.diba.cat/slo 

La Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació de la província de Barcelona, impulsada per laDiputació de Barcelona, està formada per 165 Serveis Locals d'Ocupació amb un abast territorial de més de 200 municipis. Som un equip de 500 professionals que coneixem de primera mà la realitat quotidiana de les empreses del territori i de les persones que cerquen feina.
Si estàs buscant feina, podràs consultar en aquesta pàgina web les ofertes de treball gestionades als Serveis Locals d'Ocupació (ordenades per comarca/municipi i per família professional) i presentar la teva candidatura on-line (és necessari estar inscrit en un Servei Local d'Ocupació adscrit a la XALOC (Xarxa Local d'Ocupació), si no és el teu cas trobaràs el servei XALOC més proper clicant aquí)


CONVOCATÒRIA PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Bases que han de regir la convocatòria per a l'ampliació de la Borsa de treball de l'Ajuntament de Barcelona en la categoria d´Auxiliar Administratiu/va. Les característiques de la convocatòria són les següents:
 - Categoria Auxiliar Administratiu/va
 - Grup de titulació C2

FUNCIONS: 
Realitzar tasques de suport administratiu bàsic, com a recolzament general a un equip o com a part d'un procediment, en les matèries i processos que siguin competència de l'òrgan on presten els seus serveis, d'acord amb les instruccions d'una persona superior i els procediments establerts, per aconseguir la seva realització en termes de fiabilitat.
 Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
 - Realitzar tasques de suport administratiu bàsic sobre expedients físics o electrònics: Comprovació i introducció de dades als sistemes d'informació; creació d'arxius ofimàtics; arxiu, manipulació, reproducció i trasllat d'expedients i documents; confecció d'expedients; registre de documents; control de material i expedients; preparació d'espais.
 - Realitzar activitats tancades dins d'un procés administratiu, garantint la seva fiabilitat.
 - Donar informació bàsica i orientar telefònicament i presencialment. 

REQUISITS: 
- Tenir 16 anys complerts i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 
- Estar en possessió del títol acadèmic de batxillerat elemental, de formació professional de primer grau, d'educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari obligatori (ESO), de tècnic (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 
- Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res. Informació ampliada a les bases. 
 - Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques pròpies de la categoria convocada Tots els requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se el dia de l'inici de la prestació de serveis amb aquest Ajuntament

Termini de presentació de sol·licituds: del 9 al 15 de febrer de 2016 

Més informació i bases. LLICENCIAT EN A.D.E. O ECONÒMIQUES

EMPRESA DEL SECTOR DISTRIBUCIÓ SITUADA A LA COMARCA DE L'ANOIA SELECCIONA :
LLICENCIAT EN A.D.E. O ECONÒMIQUES
FUNCIONS :
S'incorporarà a l'empresa com a tècnic en el Departament de Compres i gestionarà la compra de matèries primeres (commodities) i de divises internacionals (dòlars) atenent a les necessitats de la companyia i al millor moment del mercat. També es responsabilitzarà de la gestió de la documentació tècnica, econòmica i administrativa pròpia del procés de compra en cada cas.
REQUISITS: 
 • Estudios mínimos: 

  Licenciado - Administración y Dirección de Empresas
 • Experiencia mínima: 

  Al menos 1 año
 • Requisitos mínimos

  Estem buscant una persona jove i pensem en algú que preferiblement provingui del món de la operativa en borsa, habituat a la compra-venda de valors i a l'anàlisi del mercat borsari. 
  Pensem en una formació superior a nivell d'empresarials, ADE o econòmiques i amb un bon nivell d'anglès. Haurà de tenir capacitat d'anàlisi de dades, així com seguretat alhora d'assumir riscos i prendre decisions amb responsabilitat. Alta capacitat d'aprenentatge. Residència zona Anoia.

Font:www.infojobs.net 

PROFESSOR/A D'ANGLÈS

Activa selecciona profesores de inglés para impartir clases extraescolares en horario de tarde (17:00-18:00) de lunes a viernes en colegios de Barcelona, Terrassa, Vallirana e Igualada.
Buscamos profesores con nivel alto de inglés (mínimo ADVANCED C1), con vocación y experiencia docente y con disponibilidad para trabajar en extraescolares hasta final de curso.
Ofrecemos contrato laboral, alta en la seguridad social y salario entre 12-15 euros la hora.
Alumnos de todas las edades y niveles, desde Infantil hasta adultos.
Por favor, no envíes tu CV si no tienes un nivel mínimo C1 de inglés. Las clases se imparten íntegramente en esta lengua. Salario 12€ - 12€ Bruto/hora
Estudios mínimos: Diplomado
Experiencia mínima:  Al menos 1 año
Font: www.infojobs.net 

ADMINISTRATIU/VA

¿Tienes experiencia como administrativa contable y quieres seguirte formando en ese ámbito?
Necesitamos una persona para trabajar en una empresa de la población deIgualada que tenga experiencia como administrativa/contable y quiera desarrollar sus conocimientos.
Horario de 09:00 a 13:30
 • Estudios mínimos: 

  Formación Profesional Grado Medio
 • Experiencia mínima: 

  Experiencia como administrativa/contable y/o similar.
 • Formación:  mínima de CFGM.


 • Font. www.infojobs.net 

dijous, 21 de gener de 2016

DEPENDENT/A (JORNADA COMPLERTA) - VENEDOR/A DEPENDENT/A (JORNADA COMPLERTA) - VENEDOR

 
Categoria:
Dependent/a (Jornada complerta)
Nom perfil:
Venedor
Descripció oferta:
Venedor per a botiga amb experiencia i /o coneixements de TICS ( telefonia, informàtica, etz)
Data publicació:
15/01/2016

Oferta de feina extreta de la web d'Igualada Comerç

INSTAL.LADOR/TÈCNIC - INSTAL.LADOR


INSTAL.LADOR/TÈCNIC - INSTAL.LADOR
Categoria:
Instal.lador/tècnic
Nom perfil:
Instal.lador
Descripció oferta:
Instal.lador d’aparells ( aire condicionat, electrodomèstics, etz)
Requisits candidat/a:
Experiencia en instal.lacions i/o conexeiments tècnis suficients.
Data publicació:
15/01/2016

Oferta de feina extreta de la web d'Igualada Comerç

CONVOCATÒRIA LLOCS DE TREBALL A LA UAB PER A JOVES DE GARANTIA JUVENILTécnico en gestión documental historiográfica
Estament: Ciències de l'Antiguitat
Responsable:Antela Bernárdez, Ignacio Borja
Nombre de places:1
Documentació: 
Formación en Producción Preparativa de Proteínas de Interés Terapéutico-Biomédico-Biotecnológico
Estament: Bioquimica y Biologia Molecular
Responsable:Avilés Puigvert, Francesc Xavier
Nombre de places:1
Documentació: 
Administrador de sistemas para la plataforma Big Data para el análisis bioinformático
Estament: Genètica
Responsable:Barbadilla Prados, Antonio
Nombre de places:1
Documentació: 
La educación para la sostenibilidad: desde la Universidad a la escuela. Investigación y transferencia de conocimiento en relación a la ambientalización curricular
Estament: Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals
Responsable:Calafell Subirà, Genina
Nombre de places:1
Documentació: 
Contribución a la implantación de un sistema de calidad en las analíticas de laboratorio
Estament: Ciencia Animal i dels Aliments
Responsable:Calsamiglia Blancafort, Sergio
Nombre de places:1
Documentació: 
Técnico para el estudio de procesos degenerativos y regenerativos de las motoneuronas espinales
Estament: Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Responsable:Casas Louzao, Catalina
Nombre de places:1
Documentació: 
Divulgación digital del patrimonio arqueológico
Estament: Prehistòria (Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria)
Responsable:González Marcen, Paloma
Nombre de places:2
Documentació: 
Conservación y documentación digital de la información arqueológica
Estament: Prehistòria (Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria)
Responsable:Mora Torcal, Rafael
Nombre de places:2
Documentació: 
Desarrollo de plataformas web para la construcción de conocimiento colectivo, cooperativo y en red (Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural)
Estament: Periodisme
Responsable:Molina Rodríguez-Navas, Pedro Manuel
Nombre de places:1
Documentació: 
Técnico en Conducta Animal
Estament: Institut de Neurociències
Responsable:Nadal Alemany, Roser
Nombre de places:1
Documentació: 
Técnico en Técnicas Estereoatáxicas
Estament: Institut de Neurociències
Responsable:Nadal Alemany, Roser
Nombre de places:1
Documentació: 
Técnico en Histología / Microscopía
Estament: Institut de Neurociències
Responsable:Nadal Alemany, Roser
Nombre de places:1
Documentació: 
Técnico de Cultivos Celulares
Estament: Institut de Neurociències
Responsable:Nadal Alemany, Roser
Nombre de places:1
Documentació: 
Formación en experto en accesibilidad a la comunicación y sus contenidos
Estament: Traducció i Interpretació
Responsable:Orero Clavero, Maria Pilar
Nombre de places:1
Documentació: 
Técnico de apoyo a la investigación en el ámbito de las Migraciones Internacionales
Estament: Sociologia
Responsable:Parella Rubio, Sònia
Nombre de places:1
Documentació: 
Estudio de las decisiones en salud e investigación y del comportamiento de los individuos en entornos economicos
Estament: Economia i Història Economica
Responsable:Pérez Castrillo, Jesús David
Nombre de places:1
Documentació: 
Técnico especialista en análisis espacial de datos arqueológicos
Estament: Prehistòria
Responsable:Piqué Huerta, Raquel
Nombre de places:1
Documentació: 
Transferencia de conocimiento al tercer sector de la acción social
Estament: Institut de Govern i Polítiques Públiques
Responsable:Rebollo Izquierdo, Óscar
Nombre de places:1
Documentació: 
Contratación de un programador informático para la digitalización del Laboratorio de Análisis de Socio-Ecosistemas en la Globalización (LASEG)
Estament: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Responsable:Reyes Garcia, Victòria
Nombre de places:1
Documentació: 
Técnico de apoyo para genotipado y cultivos celulares en grupo de Investigación de calidad
Estament: Institut de Neurociències
Responsable:Rodríguez Álvarez, José
Nombre de places:1
Documentació: 
Incorporación de personal para potenciar las actividades de I+D+I del grupo de investigación AMicS
Estament: Ciencia Animal i dels Aliments
Responsable:Rodríguez Jerez, José Juan
Nombre de places:1
Documentació: 
Community Manager para la diseminación del proyecto European Media Literacy Observatory – Gabinete de Comunicación y Educación
Estament: Periodisme
Responsable:Tejedor Calvo, Santiago
Nombre de places:1
Documentació: 
Administración de clusters y computación científica
Estament: Matemàtiques
Responsable:Torregrosa Arús, Joan
Nombre de places:1
Documentació: 
Asesoramiento en proyectos internacionales de investigación
Estament: Oficina de Projectes Europeus
Responsable:Schustakowitz Díaz, Katja Christel
Nombre de places:1
Documentació: 
Formación de técnicos de laboratorio de análisis químico
Estament: Química
Responsable:Valiente Malmagro, Manuel
Nombre de places:1
Documentació: 
Asesoramiento legal en contratos de investigación, patentes y transferencia tecnológica
Estament: Oficina de Patents
Responsable:Vallvé Sánchez, Xavier
Nombre de places:1
Documentació: 
Patentes y transferencia tecnológica
Estament: Oficina de Patents
Responsable:Vallvé Sánchez, Xavier
Nombre de places:1
Documentació: 

Tota la informació a la web de la UAB, clicant a "Empleo Joven"

CONVOCATÒRIA OBERTA: BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT PRIMÀRIA , SECUNDÀRIA I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Cada curs escolar, el Departament d'Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.
Aquesta llista està formada, per ordre de prelació, per:
 • - personal que ha prestat serveis interinament en algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ordenat d'acord amb el temps de servei;
 • les persones que no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent però han superat la fase d'oposició en algun procés selectiu per a la provisió de places de funcionariat docent i no han estat seleccionades, ordenades segons la puntuació global obtinguda en el procés selectiu;
 • - les persones admeses en algun dels concursos públics convocats pel Departament d'Ensenyament a partir del mes de setembre del 1996 i que no han estat nomenades com a personal interí docent o no ho han estat després del darrer ingrés a les llistes de candidats i candidates, ordenades segons l'any de la darrera convocatòria en què van participar i segons el número d'ordre assignat en la convocatòria.
Durant el curs hi pot haver convocatòries per accedir a la borsa en les especialitats en què no hi hagi prou candidats per cobrir les necessitats.

Funcionament de la borsa
Les persones que formen part de la borsa de treball del personal docent poden consultar en línia les dades que hi consten identificant-se amb el codi d'usuari o usuària de la XTEC o, si no en tenen, amb el codi del registre d'usuari o usuària temporal que facilita el mateix sistema.

Al llarg del curs s'obren diferents terminis per modificar les dades que consten a la borsa (16 de setembre de 2015, del 26 d'octubre al 2 de novembre de 2015, del 26 de gener al 2 de febrer de 2016 i la darrera setmana de març de 2016).
Una vegada ha començat el curs es fan actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions. Els dies en què es realitzaran actes de nomenaments telemàtics s'establiran segons necessitats del servei a criteri dels serveis territorials o del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona. El calendari mensual d'actes de nomenament de cada àmbit territorial s'anunciarà a cada pàgina web.
Presentació de la sol·licitud per formar part de la borsa: del 18 de gener al 8 de febrer de 2016.
Presentació de la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats: 10 dies hàbils comptats a partir de la data en què s'ha tramitat telemàticament de la sol·licitud. 
 • De manera excepcional i només per a la certificació negativa del Registre Central d'Antecedents Penals, aquest termini es prorroga fins al 23 de març de 2016
Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: primera quinzena d'abril de 2016.


DEPENDENT/A

Empresa dedicada a la venta al detalle de complementos y artículos de viaje en expansión por Catalunya, precisa " DEPENDIENTAS CON EXPERIENCIA " para sus establecimientos situados en Vallés Oriental/Occidental y Barcelona.
Si cuentas con una consolidada trayectoria como vendedora profesional, estás acostumbrada a trabajar por objetivos, te apasiona del mundo de las ventas y disfrutas con ello, sabes ofrecer una excelente atención al cliente a todos los niveles, tienes capacidad para establecer prioridades, planificar tu propio trabajo y el del equipo, cuentas con una actitud siempre positiva y de liderazgo, si eres una persona comprometida, ambiciosa y con ganas de aprender, estaremos encantados de que formes parte de nuestro equipo. No te faltarán oportunidades para crecer en nuestra empresa, puesto que fomentaremos y apoyaremos tu desarrollo.
Funciones: 
Atención al cliente, reposición y colocación de los artículos, mantenimiento del entorno de trabajo.
Requisitos: 
- Estudios mínimos: Bachillerato
- Imprescindible Catalán/Castellano nativos y nivel de Inglés en conversación para establecimientos situados en Barcelona ( zona turística ).
- Don de gentes, imagen impecable.
- Experiencia mínima de 10 años como Dependienta/Vendedora o Responsable de tienda.
- Disponer de vehículo propio, y posibilidad de desplazamiento entre poblaciones cercanas.
- Residir actualmente en Barcelona capital o poblaciones como: Igualada, Manresa, Martorell, Olesa, Esparreguera, Terrassa, Rubí, Sabadell, Mollet y Granollers .
- Posibilidad de incorporación inmediata, siendo jornada completa turno en partido de mañana y tarde.

Font: www.infojobs.net 

ELECTRICISTA

Ingeniería en proceso de expansión dedicada a la fabricación de maquinaria, requiere para la provincia de Barcelona Oficiales 1ª eléctricos con experiencia demostrable en el sector industrial.
Se han de tener los conocimientos necesarios para la realización de las siguientes tareas:
- Instalaciones y Montajes eléctricos.
- Conocimientos en montajes de cuadros eléctricos.
- Capacidad de interpretar esquemas unifilares o de instalaciones.
- Experiencia en trabajo similar y capacidad de trabajo en equipo.
 • Número de vacantes: 2
 • Horario: 

  8:00 a 18:00

 • Requisitos mínimos:

 • - Formación Profesional Grado Medio
 • Experiencia mínima: Al menos 2 años en trabajo similar y capacidad de trabajo en equipo.
 • - Conicimientos de: 
 • - Instalaciones y Montajes eléctricos., Conocimientos en montajes de cuadros eléctricos. Capacidad de interpretar esquemas unifilares o de instalaciones.

 • APUNTAR-SE

 • Font: www.infojobs.net