Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimarts, 12 de gener de 2016

FORMADORS/ES TIC

La Fundació Politècnica de Catalunya ha obert un procés de selecció de cara a contractar formadors/es per impartir activitats formatives TIC’s (Iniciació a les noves tecnologies, Creació de Projectes Digitals, Internet i Xarxes Socials i aplicacions mòbils) dirigides a gent gran.


Lloc ofertat: Formador TIC’s per a gent gran
Tipus de càrrec: Formador
Àrea: Formació
Sector de l’oferta: Educació/Capacitació
Descripció de l’oferta de feina
La Fundació Politècnica de Catalunya selecciona formadors/es per impartir activitats formatives TIC’s (Iniciació a les noves tecnologies, Creació de Projectes Digitals, Internet i Xarxes Socials i aplicacions mòbils) dirigides a gent gran que es realitzen a l’Anoia, i molt especialment als municipis de Calaf, Igualada i Santa Maria de Montbui.
Les principals tasques a realitzar són:
-       Impartir sessions formatives.
-       Matricular als estudiants, realitzar el control d’assistències i enquestes de valoració de la formació.
-       Dinamitzar el grup, facilitant la participació de tots els estudiants.
-       Orientar, assessorar i realitzar el seguiment del procés d’aprenentatge dels estudiants.
-       Seguiment de la formació amb els responsables de la gestió de l’FPC.
Les persones interessades en aquesta oferta hauran de fer-nos arribar el seu CV, fent la seva inscripció al següent web: http://gestiocandidats.fundacioupc.com/
Tipus de contracte: Contracte temporal/Obra i Servei/ Temps parcial.
Durada del contracte: de febrer a juny 2016.
Jornada Laboral: Matí i/o tarda
Forma de pagament del salari: segons activitat formativa
Requisits:
Formació Acadèmica
Formació en àrees tècniques (informàtica, enginyeria...) o en àrees socials (grau de mestre, psicologia, pedagogia, treballador/a social o similar).
Experiència Professional
Experiència prèvia com a docent, col·laboració en esplais o similar. Experiència en la utilització d’eines TIC i dinamització de grups de gent gran.

Habilitats/Actituds
Capacitat d’iniciativa, organització i resolució de conflictes. Capacitat de lideratge i coordinació de grups. Habilitats de comunicació, empatia i interacció amb persones grans.
Idiomes
Català i castellà llengües maternes.
Coneixements Informàtics

Nivell de coneixement avançat de Windows, office, internet i xarxes socials.