Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimecres, 20 de gener de 2016

PRÀCTIQUES UNIVERSITÀRIES REMUNERADES A ZONES RURALS DE CATALUNYADes de la Direcció General de Joventut (i amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca) s’han posat en marxa Ajuts al Pràcticum Odisseu que pretén facilitar l’estada d’estudiants universitaris en pràctiques en empreses dels territoris rurals. Aquests ajuts són una de les eines del projecte Odisseu que té per objectiu facilitar el retorn dels i les joves a medi rural. 

Les pràctiques en empresa milloren la inserció laboral perquè permeten oferir als joves estudiants una primera experiència laboral vinculada a la seva formació acadèmica. Alhora, representen una oportunitat per a les empreses del medi rural per a contactar joves amb formació superior.
Per a participar dels Ajuts al Pràcticum Odisseu, els estudiants interessats han de:
    • Estar matriculat en estudis oficials de grau o màster d’una universitat del sistema universitari català. Haver superat un mínim del 50% dels crèdits de la titulació en el cas d’estudis de grau.
    • Complir els requeriments que fixi cadascuna de les universitats, en matèria de convenis de cooperació educativa, i complir amb els requisits específics de l’oferta d’ajuts a les pràctiques Odisseu a la que s’opta.
    • Preferentment ser originari del territori rural o bé estar interessat a instal·lar-s’hi.
PERÍODE per a inscriure’t a les ofertes: 14 de febrer a través del contacte amb les oficines de pràctiques de les universitats. Les ofertes seleccionades estaran disponibles a través de les borses de pràctiques de cada universitat/facultat sota el referent Pràctiques Odisseu.
Per a més informació consulta el Díptic Informació estudiants.