Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 29 de febrer de 2016

Tècnic/a Adjunt/a a Programes d’Acció Social a Catalunya – Acció contra la Fam


Descripció anunci:
Respondre el formulari fins el 05-03-2016
Data d’inici: Immediatament
L’àrea de Delegacions i Acció Social a Espanya (DASE) té com a objectiu ser un departament capaç de generar recursos econòmics, humans i tècnics innovadors que contribueixin a multiplicar l’impacte social d’Acció contra la Fam en la lluita contra la fam.
La delegació de Catalunya contribueix a la captació de finançament per a projectes de cooperació, sensibilització i acció social de donants descentralitzats públics i privats. A més contribueix a optimitzar la implementació de les campanyes de notorietat i captació de fons privats estatals a nivell territorial en coordinació amb els departaments de comunicació.
A més des de la delegació es contribueix a la necessitat d’actuar a Espanya per donar resposta a la situació de vulnerabilitat de persones en risc d’exclusió mitjançant una estratègia d’inclusió sociolaboral. Aquesta estratègia té com a objectiu generar oportunitats d’inclusió sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat, a través d’accions d’emprenedoria i ocupabilitat.

Objectiu general del lloc:
Donar suport a la Delegació a la consecució dels seus objectius generals que se centren en les tres àrees descrites: comunicació i fundraising, cooperació al desenvolupament i acció social. La descripció de lloc consisteix en el suport a la gestió administrativa de tots els processos de la Delegació de manera transversal, així com suport a les persones tècniques que desenvolupen les línies d’intervenció de Vives Projecte.
Les principals activitats que realitzaràs són les següents:
 • Suport en la coordinació dels equips de tècnics
 • Gestió administrativa, de la comptabilitat i de la Caixa de la Delegació, així com contacte amb Proveïdors. Informe mensual al departament financer (comptabilitat / gestió) de la seu central
 • Seguiment de la despesa de la Delegació, i assegurar la seva correcta imputació als programes.
 • Suport metodològic i logístic per al desenvolupament dels diferents programes
 • Suport a la creació i desenvolupament d’eines de suport, gestió i seguiment
 • Suport en el sistema de seguiment i avaluació de resultats
 • Suport en la coordinació i organització d’activitats per als projectes
 • Suport a la Recerca, contacte i relació directa amb els grups d’interès associats als projectes
 • Elaboració d’informes i materials de difusió
 • Suport a la Coordinació del seguiment, avaluació i justificació dels projectes
 • Donar suport a la recerca de finançament per a la sostenibilitat dels projectes
Requisits:
 • Titulacions: Psicologia, Treball Social, Ciències del Treball, relacions laborals, Econòmiques, treball social, ADE i similars.
 • Gestió de subvencions
 • Comunicació
 • Inserció sociolaboral. Metodologies d’inclusió
 • Coneixements bàsics comptables / financers
 • Més d’1 any d’experiència treballant en la gestió de projectes d’ocupació / autoocupació.
 • Experiència en monitoratge i avaluació
El nostre paquet retributiu:
 • Integració en una organització dinàmica, de reconegut prestigi professional amb projecció internacional.
 • Contracte temporal fins a fi d’obra
 • Remuneració: entre 18.000 i 21.000 € bruts anuals.
 • 25 dies laborables de vacances anuals (proporcional al temps treballat).
 • Tiquets restaurant.
Entitat o associació:
Acció Contra la Fam
Telèfon:
676 41 85 68

PERSONAL DE MANTENIMENT

Personal de manteniment
MyTAB , S.L, empresa d’Igualada, dedicada al desenvolupament de productes requereix un/a Persona per manteniment  per treballar al Departament d’Injecció
·         Requisits
o   Acadèmics:  CFGS en Mecatrònica
o   Experiència: Sí (mínim 6 mesos en algun taller de mecanitzats)
o   Habilitats/Competències:
§  Resolutiu
§  Responsable i compromès
§  Organització i planificació
§  Habilitat manual
§  Treball en equip (molt important)
§  Iniciativa
§  Proactiu
§  Autònom
o   Coneixements informàtics:
§  Ofimàtica (paquet office nivell mig)
§  Nocions de dibuix 3D (Solidedge, SolidWorks  o Catia)
o   Altres coneixements
§  Nocions de funcionament de màquines CNC, torn convencional , i rectificadora
§  Nivell mig de soldadura amb TIG, MIG i Electrode
·         S’ofereix
o   Jornada i horari: dos fases: primera fase Jornada de Matí intensiva. De 6 a 14h. Quan agafi més autonomia seria jornada completa partida. És de dilluns a divendres, però cal tenir en compte que puntualment és necessitarà  en caps de setmana. 
o   Data prevista d’incorporació: immediata
·         Tasques a desenvolupar:  
o   Manteniment preventiu i correctiu de motllos
o   Canvis de versió de motllos
o   Manteniment preventiu i correctiu de les màquines injectores i els perifèrics
o   Canvi de motllos a màquina
o   Arrancada de màquines segons paràmetres establerts
o   Fabricació de peces de recanvi amb torn i CNC


Per a tots aquells/es interessats/des a participar d’aquesta oferta, si et plau, envieu el CV a: RRHH@abindustries.com

OPERARI DE MECANITZACIÓ I CONTROL NÚMERIC

MyTAB , S.L, empresa d’Igualada, dedicada al desenvolupament de productes requereix un/a Operari de mecanització amb coneixements de control numèric per treballar al Taller de mecanització

·         Requisits
o   Acadèmics: mínim CFGM Mecanització amb coneixements de CNC
o   Experiència: valorable 2 anys d’experiència amb el control cnc i centre de mecanitzat
o   Habilitats/Competències:
§  Responsabilitat
§  Iniciativa
§  Treball en equip
§  Facilitat d’aprenentatge
o   Idiomes: Anglès valorable
o   Coneixements informàtics:
§  Ofimàtica
o   Altres coneixements específics
§  Coneixement bàsic codi ISO CNC
§  Coneixement bàsic programes Mastercam i Workcnc ( també es valoraran altres)
§  Coneixements bàsic de màquina de fil electroerosió
·         S’ofereix:
o   Jornada completa. De dilluns a dijous de 8 a 13h, 15 a 18,30h id v de 8 a 14h.
·         Tasques a desenvolupar:
o   Programació de màquina
o   Canvis de peces
o   Manteniment i reparació de motlles d’injecció de plàstics
o   Manteniment general


Per a tots aquells/es interessats/des a participar d’aquesta oferta, si et plau, envieu el CV a: RRHH@abindustries.com

CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA CATEGORIA DE MEDIADOR/A AL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA


Places Convocades: mediador/a

Classificació: Tècnic A2.

Contracte Laboral: Obra i servei vinculat als programes del Servei de Mediació Ciutadana.

Caràcter: Data d’inici i de finalització condicionada a les necessitats temporals del servei i del finançament.

Jornada: Jornada completa o parcial segons necessitats del servei.

Requisits mínims: 
− Diplomatura o Grau en l’àmbit social i/o educació o qualsevol altre acreditada com equivalent.
− Postgrau o màster en mediació
− Nivell C de català
− Art. 56 Llei 7/2007 EBEP
− Carnet de conduir B i disponibilitat per a desplaçar-se amb vehicle propi

Es valorarà: 
− Estar inscrit en el registre general de mediadors/es.
− Capacitat de treball en equip.
− Habilitats socials d’atenció a la ciutadania.
− Acreditar experiència en l’àmbit de la mediació.
− Disponibilitat horària.

Procediment de presentació de currículums: El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria. La documentació obligatòria que s’ha d’adjuntar es detalla a l’apartat 4 de les bases de la convocatòria. Les bases i el model d’instància estaran disponibles al web del CCA www.anoia.cat 

Termini de lliurament de currículums: Del 26 de febrer al 19 de març de 2016, ambdós inclosos.

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de 08.30h a 14.30h.)

Per més informació: www.anoia.cat

divendres, 26 de febrer de 2016

CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A – DINAMITZADOR/A DE JOVENTUT AL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA


Places Convocades: Tècnic/a – dinamitzador/a de joventut

Classificació: Tècnic A2.

Contracte Laboral: Obra i servei vinculat als programes del Servei Comarcal de Joventut.

Caràcter: Data d’inici i de finalització condicionada a les necessitats temporals del servei i del finançament.

Jornada: Jornada completa o parcial segons necessitats del servei.

Requisits mínims:
- Diplomatura o Grau en l’àmbit social i/o educació o en el seu defecte, en altres matèries però amb experiència i competència acreditable en actuacions o programes similars
- Nivell C de català
- Art. 56 Llei 7/2007 EBEP
- Carnet de conduir B i disponibilitat per a desplaçar-se amb vehicle propi

Es valorarà:
- Experiència laboral com a tècnic/a de joventut en l’àmbit local i comarcal.
- Experiència laboral com a dinamitzador/a i informador/a juvenil en l’àmbit local i comarcal.
- Experiència en planificació, control i gestió de projectes.
- Experiència en sol·licituds i justificacions econòmiques.
- Experiència i titulacions relacionades en orientació acadèmica, laboral, salut, ...
- Experiència i domini de les TIC, de l’entorn 2.0 i programes vinculats.
- Persona amb iniciativa, dinàmica, amb capacitat de treball envers col·lectius joves, associatius i de l’educació en el lleure.
- Persona amb capacitat funcional i de treball en equip

Procediment de presentació de currículums:
El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria. La documentació obligatòria que s’ha d’adjuntar es detalla a l’apartat 4 de les bases de la convocatòria. Les bases i el model d’instància estaran disponibles al web del CCA www.anoia.cat

Termini de lliurament de currículums:
Del 26 de febrer al 19 de març de 2016, ambdós inclosos.

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de 08.30h a 14.30h.)

Més informació a www.anoia.cat o a www.anoiajove.cat

CONVOCATÒRIA D’ACTUALITZACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS/ES I EDUCADORS/ES SOCIALS


Perfils professionals: Educador/a Social, Treballador/a social.

Classificació: Tècnic A2.

Requisits mínims:
- Diplomatura, Grau o habilitació en Educació Social i Diplomatura o Grau en Treball Social i habilitats/des.
- Nivell C de català
- Art. 56 Llei 7/2007 EBEP
- Carnet de conduir B i disponibilitat per a desplaçar-se amb vehicle propi

Es valorarà:
- Experiència laboral en diversos àmbits dels serveis socials.
- Experiència laboral en l’àmbit local i comarcal.
- Experiència en l’administració pública
- planificació, control i gestió de projectes.
- Experiència en sol·licituds i justificacions econòmiques.
- Persones amb iniciativa, dinàmica, amb capacitat de treball.
- Persones amb capacitat funcional i de treball en equip

Procediment de presentació de currículums:
El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria. La documentació obligatòria que s’ha d’adjuntar es detalla a l’apartat 4 de les bases de la convocatòria. Les bases i el model d’instància estaran disponibles al web del CCA www.anoia.cat
dins l’apartat e-tauler.

Termini de lliurament de sol·licituds:
Del 26 de febrer al 19 de març de 2016, ambdós inclosos.

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de 08.30h a 14.30h i dimarts i dijous de 16,30 a 19h.)

Més informació a: www.anoia.cat 

DEPENDENT/A

T’agrada la informàtica i el món de les noves tecnologies. Estem cercant una persona per treballar de dependent/a en una botiga.

Les tasques ha desenvolupar són:

 • Atenció client: atendre els clients, identificar les necessitats, assessorar-los i resoldre o canalitzar les reclamacions.
 • Gestió de comandes: recepció de comandes (prendre nota de comandes dels clients i comunicar-les a l’equip tècnic).
 • Tasques administratives: prestar suport en les funcions d’administració comercial i comptable, registrar i arxivar documentació (albarans i factures), realitzar seguiment existències del magatzem i de les compres, solucionar incidències, mantenir actualitzat el sistema d'informació comercial i seguiment post-venta. 


REQUISITS: 

 • Experiència en l’atenció al client mínim dos anys.
 • Coneixements avançats d’informàtica i telecomunicacions: paquet Office, Internet, correu electrònic. Coneixements a nivell mig de sistema operatiu Windows (professionals i particulars), Macintosh, linux, etc.  i d’hardware.
 • Capacitats / competències: orientació al client, comunicació, capacitat d’aprenentatge, flexibilitat i gestió del canvi, iniciativa, treball en equip, planificació i organització de la feina i compromís amb l’organització.
 • Català i castellà: nivell alt parlat i escrit.  
 • Valorable: Batxillerat i/o CFGM - CFGS de la família professional Informàtica i coneixements d’anglès.


Enviar CV a oficinajoveanoia@gmail.com 

PERSONAL DE MANTENIMENT


        REQUISITS: 

      -  CFGS en Mecatrònica o Experiència: Sí (mínim 6 mesos en algun taller de mecanitzats)     
     - Habilitats/Competències: ¿ Resolutiu ¿ Responsable i compromès ¿ Organització i planificació ¿ Habilitat manual ¿ Treball en equip (molt important) ¿ Iniciativa ¿ Proactiu ¿ Autònom   
    - Coneixements informàtics: ¿ Ofimàtica (paquet office nivell mig) ¿ Nocions de dibuix 3D (Solidedge, SolidWorks o Catia) o Altres coneixements
   -  Nocions de funcionament de màquines CNC, torn convencional , i rectificadora ¿ Nivell mig de soldadura amb TIG, MIG i Electrode

 S’OFEREIX: 

Jornada i horari: dos fases: primera fase Jornada de Matí intensiva. De 6 a 14h. Quan agafi més autonomia seria jornada completa partida. És de dilluns a divendres, però cal tenir en compte que puntualment és necessitarà en caps de setmana. 

Tasques a desenvolupar: o Manteniment preventiu i correctiu de motllos o Canvis de versió de motllos o Manteniment preventiu i correctiu de les màquines injectores i els perifèrics o Canvi de motllos a màquina o Arrancada de màquines segons paràmetres establerts o Fabricació de peces de recanvi amb torn i CNC.


AUXILIAR ADMINISTRATIU/A

Data publicació
24/02/2016
 
Empresa 
ENCONADOS Y DOBLADOS FILS, S.L.
Referència 
FA02726211

Descripció
FEINES ADMINISTRATIVAS EN GENERAL
Categoria:  Administració d'empreses
Experiència(mesos): 12
Nombre de llocs ofertats: 1
Detall de les funcions del treball:  CONFECCIO ALBARANS, LLISTAS DE PESOS, FACTURACIO, I TREBALLS PROPIS DE OFICINA

Municipi: IGUALADA

Requisits
Nivell Formatiu:  Català nivell alt parlat, escrit i entès

Permís de conduir i vehicle

Relació Laboral: LABORAL TEMPORAL
Durada del contracte(mesos): 5
Jornada:  PARCIAL
Nombre Hores: 4

OPERARI/A MANIPULATS

Important empresa del sector paperer de l'Anoia, precisa incorporar un operari de manipulats per a engegar un futur professional dins el sector. Les tasques a realitzar serán les següents:
- operari de manipulats
- ajudant de maquinista en diferents seccions: guillotina, talladores. púlper, etc depenent de les necessitats del moment.
El candidat realitzarà torn partit durant el període de formació inicial tot i que després s'incorporarà a realitzar torn americà.
És imprescindible disponibilitat per a realitzar aquest tipus de torn.
 • Horario: torn americà

Requisitos

 • Estudios mínimos: 

  Ciclo Formativo Grado Medio
 • Experiencia mínima: 

  Al menos 1 año
 • Imprescindible residente en: 

  Provincia Puesto Vacante
 • Requisitos mínimos

  És indispensable estar en possessió com a mínim d'un grau mig o equivalent.
  Indispensable disponibilitat per a realitzar torn americà

MOSSO DE BOTIGA I VENEDORS/ES

Casa Ametller precisa incorporar personal de tienda (mozos de tienda y vendedores/as) para incorporar en nuestras tiendas ubicadas en Barcelona ciudad.
FUNCIONES
-Organización y almacenaje del género
-Reposición del producto en tienda
-Mantenimiento del orden y la limpieza
-Atención excelente a los clientes
-Cobro en caja
REQUISITOS
-Experiencia y vocación hacia el cliente
-Valorable haber trabajado en fruterías, supermercados o restauración
-Imprescindible muy buen dominio del catalán y castellano 
-Persona dinámica, flexible, polivalente y resolutiva
OFRECEMOS
-Incorporación en una empresa en expansión
-Contrato Indefinido
-Jornada completa de lunes a domingo
-Horarios rotativos intensivos (de 7-14 o de 14-21h)
-Salario: 14000 euros brutos anuales en 12 pagas
-Ubicación: Barcelona, Manresa, Mollet del Vallès, Berga, Terrassa, Sabadell,Igualada, Vilafranca del Penedès

 • Requisitos
 • Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
 • Experiencia mínima: Al menos 2 años

 • APUNTAR-SE

BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS/ES I EDUCADORS SOCIALS


TÈCNIC/A - DINAMITZADOR/A DE JOVENTUT

dimecres, 24 de febrer de 2016

CAP DE SECCIÓ DE REPOSICIÓ

Descripció del lloc de treball
 
La persona responsable de la Secció de Reposició és el motor motivador del conjunt de persones que té al seu càrrec i té la responsabilitat directe de la secció.

Supervisa la comanda diària de gènere de la secció, realitza el control d'estocs, forma i motiva al personal al seu càrrec, vetlla per potenciar la venda, reduïr les mermes i diferències d'inventari, atén al client, carrega i descarrega gènere del camió i col·loca gènere a les prestatgeries. 

Busquem una persona amb molt bon coneixement de la secció de Reposició, amb experiència en desenvolupar responsabilitats similars, que li agradi liderar equips de treball, la relació amb la clientela i amb elevat sentit de la responsabilitat.

Experiència requerida: Imprescindible demostrar experiència en la secció de Reposició assumint la màxima responsabilitat de la mateixa

Idiomes: català nivell mitjà imprescindible, castellà nivell mitjà imprescindible

Tipus de contracte: Indefinit
Horari: 40h setmanals.
Salari: Salari negociable segons experiència i vàlua.

Beneficis addicionals: 
Salari negociable segons experiència aportada en llocs de treball similar i valua de la persona candidata. 

T'oferim formació a l'Escola Professional del Comerç del Grup Bon Preu, possibilitats de promoció (el 95% és interna), 7% de descompte en totes les compres en qualsevol dels establiments del Grup. 

Tot el nostre personal també gaudeix de descomptes en altres productes i serveis.

APUNTAR-SE

PERSONAL DE SUPERMERCAT

¿Te apasiona el comercio? Buscamos colaboradores responsables y comprometidos que entiendan la honestidad y la equidad como la base de su trabajo diario. Serás el primer contacto con nuestros clientes. Tu buena presencia, amabilidad y competencia en la venta marcan la diferencia. Recibirás formación, aprenderás tareas operativas y tomarás las decisiones autónomas necesarias para que tu tienda ALDI se encuentre siempre en un perfecto estado, limpia y ordenada.
Tienes facilidad para aprender rápido y te caracterizas por una forma de trabajo responsable y fiable. Si además, eres exigente y te gusta ser valor de ejemplo para las personas que te rodean: eres nuestro candidato.
Número de vacantes: 2
Horario: Turno rotativo 24h/sem

Requisitos:

 •   Formación Profesional Grado Medio
 •  Experiencia mínima: No Requerida
 •  Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
 • Personas orientadas al cliente y al éxito, con alto grado de responsabilidad, exigencia, autonomía y habilidades en las relaciones interpersonales.
 •  Se requiere disponibilidad horaria.
 • Se valorará positivamente experiencia profesional previa en sector de la distribución.PERSONAL DE CAIXA I REPOSICIÓ - MANRESA

Se hace cargo de la atención al cliente en las secciones de Cajas/Reposicion realizando la manipulación del producto y la reposición de en el lineal, asesoramiento y venta
Número de vacantes: 5

Requisitos:
Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima:  Al menos 1 año
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante

Imprescindible experiencia en alguna seccion de trabajos de atencion al cliente.


Font: www.infojobs.net 

dimarts, 23 de febrer de 2016

BORSA DE TREBALL CAMPING BALLENA ALEGRE

El càmping Ballena Alegre té oberta la seva borsa de treball amb diferents ocupacions per la propera temporada.

Puestos vacantes 2016:
· Cocinero
· Ayte.Cocina
· Limpieza
· Recepcionista (para el puesto de recepcionista de Mayo a Septiembre es imprescindible el dominio del castellano, alemán e inglés)

APUNTAR-SE

Més informació

DEPENDENT/A

Población: IGUALADA

Vacantes: 5

Descripción: 
Responsable: Se precisa persona responsable y con experiencia en gestión de equipos, capaz de asegurar los planes de ventas y objetivos que la Empresa precise. Realizará las funciones propias del puesto.Se requiere muy buena presencia y experiencia mínima de 2 años en puestos similares.Vendedor/a: Seleccionamos vendedores /as apasionados por el mundo de la moda, con grandes dotes comerciales y excelente trato al cliente.Dependerá del encargado, realizando las funciones de venta, atención al cliente, recepción de mercancía, composturas, inventarios y demás funciones inherentes al puesto; además deberá poseer una fuerte motivación para la consecución de objetivos.Se requiere buena presencia y experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
Ofrecemos: . Contrato de duración determinada. Duración contrato: 6 + 6 + indefinido. Horario de Lunes a sábado

Requisitos mínimos: 
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima: Al menos 2 años. * Muy buena presencia (imprescindible adjuntar foto reciente) * Excelente trato al cliente. * Experiencia en puestos similares al menos de 2 años. * Capacidad de trabajo en equipo y flexibilidad.

Requisitos valorados: 
Muy valorado conocimiento de idiomas.
Tipo de Puesto: Media jornada
Ubicación del empleo: Igualada, Barcelona
EXPERIENCIA EN EL SECTOR TEXTIL CABALLERO.: 3 años
Educación requerida: Bachillerato

Idiomas requeridos: INGLES

Font: www.indeed.es 

MONITORS/ES DE LLEURE

Empresa d'Igualada precisa monitors de lleure per temporada. Per més informació enviar CV a: seleccionpersonaligu@gmail.com.
Font: https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/32886/oferta-de-treball-monitor-de-lleure-at-xenia/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

RECEPCIONISTA TALLER

Fecha de la oferta: 13-02-2016  
Referencia: 181906
Sector: Atención al cliente/Teleoperadoras 
Provincia: Barcelona
Población: Igualada
Número de puestos: 1

Puesto vacante: Recepcionista taller de vehÍculos
Descripción de la oferta: Sus funciones serán:
Realización de tareas administrativas del centro de reparación de vehículos.
Recepción y entrega de vehículos a clientes en Taller.
Gestión de recambios y materiales recibidos por el proveedor.
Control agenda del centro así como interacción con cliente.
Atención al cliente.
Elaboración de presupuestos, facturas y demás documentos generados en el Taller de reparación.
Tramitación de operaciones con Rentings y demás empresas clientes con flotas de vehículos.
Atención telefónica

Estudios mínimos: Ciclo formativo grado medio
Experiencia mínima: 1 año
Imprescindible residir en: Provincia
Tipo de contrato: Duración determinada
Tipo de contrato: Duración determinada
Duración del contrato: Indefinido
Jornada laboral: A tiempo completo


Salario: A negociar 
APUNTAR-SE

Font: www.indeed.es