Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

divendres, 29 d’abril de 2016

CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A – DE TURISME

Places Convocades: Tècnic/a –de Turisme 
Classificació: Tècnic A2. 
Contracte Laboral: Obra i servei vinculat als programes del Servei de Promoció comarcal i Desenvolupament econòmic. 

Caràcter: Data d’inici i de finalització condicionada a les necessitats temporals del servei i del finançament.
Jornada: Jornada completa o parcial segons necessitats del servei.

 Requisits mínims: 
- Diplomatura universitària en turisme o estudis superiors en l’àmbit de les ciències socials o en el seu defecte, en altres matèries però amb experiència i competència acreditable en actuacions o programes similars
 - Nivell C de català - Art. 56 Llei 7/2007 EBEP - Carnet de conduir B i disponibilitat per a desplaçar-se amb vehicle propi Es valorarà: - Experiència laboral com a tècnic/a de turisme en l’àmbit local i comarcal.
 - Experiència laboral com a informador/a turística en l’àmbit local i comarcal.
 - Experiència en planificació, control i gestió de projectes. - Experiència en sol·licituds i justificacions econòmiques. 
- Experiència i domini de les xarxes socials per campanyes i promocions. 
- Persona amb iniciativa, dinàmica, i amb capacitat de treball. 
- Persona amb capacitat funcional i de treball en equip. 
- Coneixement del sector turístic de la comarca de l’Anoia. 

Procediment de presentació de currículums: El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria. La documentació obligatòria que s’ha d’adjuntar es detalla a l’apartat 4 de les bases de la convocatòria. Les bases i el model d’instància estaran disponibles al web del CCA www.anoia.cat  Termini de lliurament de currículums: Del 29 d’abril al 24 de maig de 2016, ambdós inclosos. Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de 08.30h a 14.30h.) 

Més informació