Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 4 d’abril de 2016

GEROCULTORS/ES O AUXILIARS D'INFERMERIA EN GERIATRIA

Es necesiten gerocultors/es o auxiliars geriatrics per treballar en residències o centres de dia gestionats pel CSSI a Igualada. Es requereix titulació de C.F.G.M Cures d'Auxiliar d'Infermeria o C.F.G.M Atenció Sociosanitària. Diversos tipus de jornades disponibles.

Activitats principals:
- Oferir ajut a l'usuari, mitjançant les coordinacions i atencions necessàries, per tal que es trobi com a casa i en un ambient familiar.
- Actuació en coordinació i sota la responsabilitat dels professionals dels quals depenen directament.
- Comunicar i escriure en el protocol adequat les incidències que es produeixen sobre la salut dels usuaris.
- En totes les relacions o activitats amb l'usuari mirar de complimentar la tasca assistencial, educativa i formativa que rebin dels professionals respectius.
- Complimentar llibres d'incidències, ordres, medicaments, etc.
- Fer els llits, recollir la roba bruta, portar-la a la bugaderia i col.laborar en el manteniment de les habitacions.
- Realitzar els canvis de postura a qui ho pugui necessitar, d'acord amb la seva preparació i li siguin encomanats.
- Ordenar i fer la higiene dels armaris dels residents, en cas que sigui necessari.
- Control de l'acumulació de medicaments i aliments en l'habitació.
- Neteja d'objectes d'ús personal dels residents (articles de bany, palanganes...).
- Tenir a punt els oficis clínics de distribució de menjars, esterilització i neteja del material.
- Servei dels menjars entre hores dels residents.
- Administració de medicació per via oral o tòpica.
- Parament de taula, recepció i distribució dels àpats dels usuaris, impedits, ja sigui al menjador o a les habitacions.
- Guardar silenci sobre els processos patològics que sofreixin els residents, així com el de la seva intimitat.
- Participar en les reunions d'equip i en l'elaboració i seguiment dels PAIS dels residents i usuaris.

Aptituds personals:
- Grans dots de paciència.
- Capacitat d'observació i d'escolta.
- Ser discret i saber mantenir la confidencialitat.
- Alta sociabilitat.
- Alt grau de responsabilitat.
- Capacitat de treball en equip.
- Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
- Tenir empatía.
- Ser creatiu.
- Observació i anàlisis.
- Organització.
- Treball en equip.

Número de vacantes: 5
Requisits:
Estudios mínimos: C.F.G.M Cures d'Auxiliar d'Infermeria o C.F.G.M Atenció Sociosanitària

Experiencia mínima: Al menos 1 año


Font: www.infojobs.net