Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dijous, 21 d’abril de 2016

TÈCNIC/A D’INFORMACIÓ JUVENIL I DINAMITZACIÓ IES


CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL
                                                                                                     
Es precisa 1 Informador/a Juvenil per treballar a La Kaserna Jove de l’Ajuntament d’Igualada, en un servei d’Informació Juvenil i dinamització dels IES de la localitat.
Funcions i tasques a desenvolupar:
·        Atenció, informació i dinamització dels joves estudiants als Instituts de Secundària
·        Atenció presencial, telefònica i telemàtica de les consultes sobre informació juvenil.
·        Recerca, actualització, classificiació i difusió de la informació d’interès per a les persones joves
·        Programació, realització i avaluació d’activitats de dinamització de la informació adreçades als grups escolars dels instituts de secundària
·        Disseny, organització, realització d’activitats o campanyes per a la dinamització i informació dels joves de la ciutat
·        Col·laborar amb les activitats del Pla Local de Joventut, participar al Consell Municipal de Joves i utilitzar el Punt com a eix dinamitzador.
·        Difusió i comunicació del servei en el territori
·        Gestió, registre, seguiment i avaluació dels serveis i les consultes
·        Coordinació amb altres professionals i serveis que treballen amb joves al territori


PERFIL DEL TREBALLADOR/A

Habilitats i/o actituds
·        Capacitat de comunicació
·        Capacitat per dinamitzar grups
·        Capacitat per planificar i coordinar grups
·        Iniciativa i creativitat per al disseny d’activitats socioeducatives

Estudis: Titulacions acadèmiques en l’àmbit de la pedagogia o l’educació social o en l’àmbit de les ciències socials, en general.

Idiomes: català (nivell C o equivalent)         Informàtica: coneixements d’ofimàtica

Experiència: 1 any en llocs de treball similars


CONDICIONS DE TREBALL

S’ofereix contracte d’obra i servei. Jornada a temps complet, 37,5 h setmanals, distribuïdes de en horari de dilluns a divendres de 9:20 h a 13:30 h i de 17:00 h a 20:00 h, més 1 dissabte de cada 4 en horari de 11:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:30 h Incorporació immediata.
Categoria professional:  Informador/a juvenil, segons conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya.

DADES DE CONTACTE

Enviar carta de presentació i Currículum Vitae actualitzat a diana@itinere.cat  través d’aquest formulari, indicant en l’assumpte la referència: “PIDCES Igualada”
Persona de Contacte: DIANA PEREA


Data límit per presentació de sol·licituds dilluns 25/04/2016