Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimarts, 14 de juny de 2016

ADMINISTRATIU DE CULTURA, FESTES I EQUIPAMENTS SOCIALS I ESPORTIUSAnunci aprovació d'unes bases concurs-oposició per selecció de personal, lloc: treball laboral fix administratiu de cultura, festes i equipaments socials i esportius a l'Ajuntament de La Torre de Claramunt.

Tota la informació a l'e-tauler de la web de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt. 

Data límit per presentar instàncies per formar part dels tres processos de selecció serà el dia 5 de juliol a les 14h.