Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

divendres, 29 de juliol de 2016

ADMINISTRATIU BACKOFFICE - COMMUNITY MANAGER

Denominació del lloc de treball: BACKOFFICE ADMINISTRATIU – COMMUNITY MANAGER.
Número de persones contractades: 1
Jornada laboral: 37,5h.
Durada de contracte: 3 mesos.
Modalitat de contracte: obra i servei determinat a temps complert.
Nivell d’estudis: Títol universitari preferentment en noves tecnologies, comunicació i periodisme, màrqueting o ciències socials.
Coneixements específics valorables: Postgrau, màster o formació d'especialització sobre innovació, màrqueting digital, xarxes socials, continguts digitals, etc.
FUNCIONS I TASQUES
Els treballs que es portaran a terme són els següents:
- Gestió de les aplicacions plataformes AOC corresponents a SEU electrònica i Portal de Transparència:
Migració dades entre versions.
Estructuració de dades en el l’aplicació Portal-SEU i càrrega d’informació
Establiment procediments i circuïts interns d’arribada d’informació, protocol gestió documental
- Gestió de les aplicacions plataforma DIBA, corresponents a tramitació administrativa: suport als usuaris i administració.
- Suport operatiu a accions de foment i construcció del backoffice administratiu pel desplegament de l’expedient electrònic.
- Impartir mòduls formatius bàsics interns, generar continguts digitals i informar en matèria d'inclusió tecnològica i innovació i divulgar competències bàsiques en matèria de gestió digital.
- Sensibilitzar, impulsar i dinamitzar de forma bàsica espais de relació i participació social del teixit local a Internet a través d’eines de la web i la divulgació de recursos i aplicacions TIC.
- Facilitar suport logístic i dinamitzar de forma bàsica l'organització d'esdeveniments, jornades i altres dinàmiques de networking i/o innovació.
- Donar difusió als continguts digitals orientats a les entitats amb presència a les eines locals d’evolució digital en línia presents i futures: web corporativa, blog, canal de vídeo, repositoris de podcasts, grup de Facebook, entorn virtual d’aprenentatge (EVA), apps, codis QR. etc.
- Creació i desenvolupament de continguts (noves seccions, interfícies gràfiques, adaptació de continguts visuals, etc.), llocs web i espais web 2.0 locals orientats als serveis d'innovació.
Termini de presentació fins el 08/08/2016