Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

divendres, 1 de juliol de 2016

CAP D'APROVISIONAMENT I COMPRES

Dependrà del Director de l'Àrea d'Eficiència Operativa, se'n farà càrrec de la gestió de les compres de productes a tercers i subministres, del seu aprovisionament amb la qualitat, cost i terminis requerits i de la millora continua dels processos i procediments vinculats a aquest àrea.
Funcions:
· Realitzar les compres als proveïdors dels productes a comercialitzar.
· Coordinar i controlar el subministrament del producte amb l'Àrea de Logística.
· Definir els processos d'avaluació i homologació de proveïdors.
· Participar, juntament amb l'Àrea de màrqueting de producte, en la definició de l'estratègia de compra per a cada tipus de producte.
· Participar en l'elaboració del pressupost anual de la compra dels productes.
· Gestionar les compres dels subministres interns.
· Optimitzar els circuits, processos i procediments per l'aprovisionament dels productes i de la logística inversa.
· Gestionar el subministrament a botigues i control dels estocs.
· Definir, juntament amb l'àrea de vendes, el reaprovisionament automàtic a les botigues.
· Gestionar el transport internacional per l'aprovisionament dels productes.
· Liderar l'equip humà al seu càrrec.
 • Estudios mínimos :

  Licenciado
 • Experiencia mínima: 

  Al menos 4 años
 • Conocimientos necesarios

 • Requisitos mínimos: 

  Experiència mínima de 4 anys en l'àrea de compres i aprovisionament de productes.
  Domini de les eines ofimàtiques i de gestió habituals.
  Coneixement de SAP R3 (especialment mòdul logístic, MM) i QlikView.
  Experiència prèvia en direcció d'equips.
  Habilitats personals: analític, influent i comunicador. 
  Acostumat a treballar per processos i a la negociació amb proveïdors.
  Català nivell C.
  Coneixements de logística.


 • Font: www.infojobs.net