Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

divendres, 15 de juliol de 2016

TÈCNIC DE MANTENIMENT PARC EÒLIC

Tasques a realitzar:
Manteniment electromecànic d’ un parc eòlic. dur a terme revisions sistemàtiques dels sistemes electromecànics per localitzar avaries i anomalies de funcionament i diagnosticar les seves causes; proposar accions correctores; i reparar, verificar i posar a punt els dits equips. 

Requisits obligatoris: 
                     Carnet de conduir. 
                     Formació reglada de formació professional d’ Electricitat i Electrònica
                        (CFGM Manteniment electromecànic; CFGM Instal·lacions elèctriques i                                automàtiques ; CFGS manteniment electrònic o CFGS Sistemes                                            electrotècnics i automatitzats )

Requisits importants 
                    Anglès nivell b1 
                    Coneixements del sector eòlic. 
                    Disponibilitat immediata. 


Enviar CV a eva.jove@erom.es