Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimarts, 10 de gener de 2017

BORSA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Des del Consell Comarcal de l'Anoia es realitza una convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu/va.
Contracte laboral: obra i servei vinculada a les necessitats de cada departament.
Caràcter: data d'inici de finalització condicionada a les necessitats temporals del servei i del finançament.
Jornada: jornada completa o parcial segons necessitats del servei.

Requisits mínims:

  • Estar en possessió de la titulació exigida pel lloc de treball: Educació Secundaria Obligatòria (ESO), Formació professional de primer grau, Cicles formatius de grau mig (CFGM), Cicle formatiu de grau mitja en gestió administrativa o titulacions equivalent.
  • Nivell C de català.
  • Art. 56 Llei 5/2015 TREBEP
Es valorarà:
  • Experiència laboral en tasques administratives.
  • Persona amb iniciativa, dinàmica i amb capacitat de treball.
  • Persona amb capacitat funcional i de treball en equip.
Procediment de presentació de currículums:
El procediment d'entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s'expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria. La documentació obligatòria que s'ha adjuntar es detalla a l'apartat 4 de les bases de la convocatòria. Les bases i el model d'instància estaràn disponibles al web CCA www.anoia.cat

Termini de lliurament de currículums:
Del 22 de desembre 2016 al 20 de gener de 2017, ambdós inclosos.

Lloc: Consell Comarcal de l'Anoia, Plaça Sant Miquel,5 d'Igualada. De dilluns a divendres de 8:30h a 14:30h.


Per a més inforamció: