Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

divendres, 10 de febrer de 2017

PLAÇA D'ENCARREGAT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, VILANOVA DEL CAMÍ

Contracte de relleu en règim laboral amb caràcter temporal, mitjançant concurs lliure.

Les funcions a desenvolupar, són les establertes al catàleg de llocs de treball de lAjuntament de Vilanova del Camí, que poden ser: 
 • Distribuir de forma diària els treballs que realitzen els operaris de manteniment.
 • Inspeccionar lestat general de les instal·lacions esportives, verificant el seu correcte estat i/o funcionament, per procurar que estiguin en òptimes condicions.
 • Executar de forma directa tasques de manteniment, neteja i reparacions: aigua, bricolatge, soldadures amb arc i soplet.
 • Atendre els usuaris de les instal·lacions, donant informació.
 • Atendre els proveïdors de maquinària i productes i informar i aconsellar la compra de material per al correcte manteniment de la instal·lació.
 • Portar el control i vigilància de les instal·lacions.
 • Realitzar el tractament físico-químic de la piscina municipal.
 • Tenir cura de la utilització adequada del material que fa servir el grup de manteniment.
 • Vetllar per garantir el major estalvi energètic de les instal·lacions donant un correcte servei.
 • Coordinar amb la Tècnica dEsports el disseny dels horaris i torns dels treballadors.
 • Fer el muntatge de gran events esportius/festius: Festa de lEsport, Saló de la Infància, Cursa Popular, ...
 • Atendre i solucionar les emergències que es produeixin en l’àmbit de les seves competències.

I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes, per disposicions de l’Alcaldia o normativa vigent.

Per a més informació i saber les bases: