Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

divendres, 5 de maig de 2017

TÈCNIC/A DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Convocatòria de selecció de 1 treballador/a en règim de contractació laboral temporal com a Tècnic/a de promoció econòmica a l'Ajuntament del Bruc.

FUNCIONS
Àrea de turisme:
- Promocionar, dinamitzar i gestionar informació turística del municipi.
- Organitzar i col·laborar en les fires locals i actes relacionats amb el turisme.
- Dissenyar i posar en marxa propostes per al desenvolupament turístic del municipi.
- Coordinar la participació del municipi en projectes estratègics de la comarca.
- Sol·licitud i justificació de subvencions.
Àrea de promoció econòmica:
- Executar projectes en tota les seves fases d'anàlisi normatiu del projecte/programa, disseny, sol・licitud de subvenció,
execució, justificació, avaluació de resultats, seguiment administratiu i pressupostari.
- Participar activament en programes transversals municipals.
- Participar activament en programes d'implantació d'activitats ramaderes, agrícoles i forestals.
Àrea de comerç:
- Dinamitzar i coordinar accions de promoció del comerç local.
- Gestionar accions formatives especifiques destinades als comerços.
- Mantenir el cens de comerços actius i locals buits.
• Àrea de comunicació:
- Donar difusió als continguts digitals orientats a les entitats amb presència a les eines locals d'evolució digital en línia
presents i futures: web corporativa, blog, canal de vídeo, repositoris de podcasts, grup de Facebook, entorn virtual
d'aprenentatge (EVA), apps, codis QR. etc.
- Creació i desenvolupament de continguts (noves seccions, interfícies gràfiques, adaptació de continguts visuals, etc.),
llocs web i espais web 2.0 locals orientats als serveis d'innovació.
- Gestió de les aplicacions plataformes AOC corresponents a SEU electrònica i Portal de Transparència.

REQUISITS
- Estar en possessió d'un títol universitari preferentment relacionat amb les branques jurídiques i socials: diplomatura/Grau en Ciències Econòmiques o Empresarials, Dret, Ciències Polítiques, Turisme.
- Coneixements de nivell C1 de llengua catalana.
- Estar en situació prèvia d'atur i inscrit/a com a demandant d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya, a més de no cotitzar a cap dels règims de la Seguretat Social

Més informació