Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 12 de juny de 2017

TREBALLADOR/A SOCIAL

CONVOCATÒRIA DE TREBALL PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS I/O VACANTS SOBREVINGUDES AMB CARÀCTER TEMPORAL PER A LA CATEGORIA DE TREBALLADOR/A SOCIAL EXPERT/A EN DEPENDÈNCIA AL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA

Places convocades: Treballador/a social

Classificació: A2. Complement destí 21

Contracte laboral: Temporal segons les necessitats del departament.

Període: Vacants temporals segons les necessitats del servei.

Jornada: Jornada completa o parcial segons necessitats del servei

Requisits mínims:
- Estar en possessió de la titulació exigida pel lloc de treball: Grau o diplomatura en Treball Social
- Nivell C de català
- Art. 56 TREBEP 5/2015
- Carnet de conduir B i disponibilitat per a desplaçar-se amb vehicle propi

Es valorarà:
- Experiència en gestió de PIA. El Programa individual d'atenció (PIA) és l'instrument que utilitzen els serveis socials per determinar les modalitats d'intervenció més adequades a les necessitats de les persones d'entre els serveis i les prestacions econòmiques previstes pel seu grau de dependència.

Procediment de presentació de currículums:
El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria.
La documentació obligatòria que s’ha d’adjuntar es detalla a l’apartat 4 de les bases de la convocatòria.
Les bases i el model d’instància estaran disponibles a l’eTauler .

Termini de lliurament de currículums: Del 12 de juny al 10 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de 08.30h a 14.00h.)

PERSONAL DE MANTENIMENT


Energías Renovables Operación & Mantenimiento, S.L. necessita personal per les tasques de manteniment en parcs eolics.

Tasques a realitzar: Manteniment eléctric, electrónic, hidràulic i mecànic en aerogenerador.

Requisits imprescindibles: Carnet conduir, anglès (nivell mitjà) i coneixements en el camp eolic.

Es valoraran titulacions  i experiencies a nivell d’instal.lacions, eléctriques, hidràuliques, electróniques I mecàniques. També es valorarà la disponibilitat de viatjar i movilitat geográfica.


Enviar C.V. a: eva.jove@erom.es


divendres, 9 de juny de 2017

DEPENDENT/A

Buscamos un/a vendedor/a para cubrir una jornada laboral que será de 20h semanales con disponibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos (contrato inicial de 3 meses)
La persona seleccionada trabajará en una de nuestras tiendas en Igualada
Seleccionamos personal con experiencia en atención al cliente y venta, extrovertida, atrevida, con buenas dotes comunicativas y con muchas ganas de trabajar.
Las principales funciones son:
- Atención al cliente y asesoramiento.
- Venta.
- Otras tareas propias del puesto tales como:
Reposición de artículos, alarmar, gestión de stock y cuidar imagen de la tienda.
- Nivel Alto de Inglés
-Muy valorable conocimiento de otros idiomas
"Este proceso de selección será llevado a cabo por la consultora de selección homologada por el Grupo Cortefiel"
"El proceso de selección de Grupo Cortefiel se lleva a cabo a través de plataformas de empleo como esta, por lo que el procedimiento para presentar candidatura será exclusivamente a través de las ofertas publicadas. No se recogerán CVs en mano en las distintas tiendas del Grupo Cortefiel conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal"

Font: www.infojobs.net 

DEPENDENT/A

Buscamos colaboradores/as para trabajar durante la campaña de verano y rebajas con una jornada laboral de 30 hrs/semanales con disponibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos s en una de nuestras tiendas ubicadas en Igualada
Las principales funciones son:
- Atención al cliente y venta
- Visual Merchandising y Escaparatismo (Implantación y adaptación)
- Nivel alto de inglés
* "Este proceso de selección será llevado a cabo por la consultora de selección homologada por el Grupo Cortefiel"
"El proceso de selección de Grupo Cortefiel se lleva a cabo a través de plataformas de empleo como esta, por lo que el procedimiento para presentar candidatura será exclusivamente a través de las ofertas publicadas. No se recogerán CVs en mano en las distintas tiendas del Grupo Cortefiel conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal"
Font: www.infojobs.net

BORSA DE TREBALL REDACTOR/A MULTIMÈDIA

L’Agència Catalana de Notícies té la necessitat de crear una borsa de candidats a llocs de treball que quedin temporalment vacants per baixes de treballadors amb dret de retorn que es produeixin entre l’15 de juny de 2017 i el 31 de desembre de 2018. Els concurrents a aquesta borsa podran ser convocats per cobrir una baixa temporal de, com a mínim dos mesos, a la localitat del territori català on es produeixi.

Lloc de treball: redactor/a Multimèdia
Categoria professional: grup I, conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos.
Horari: matí i tarda (Conveni col·lectiu de treball d’oficines i despatxos)
Jornada: 40 hores/setmana, de dilluns a diumenge (en funció de la setmana laboral de la plaça que calgui cobrir)
Unitat: Agència Catalana de Notícies
Retribució anual: 25.982,39 € (bruts anuals)
Contracte laboral: Interí, de substitució per baixa temporal.
Localitat: La que determini cada lloc on es procedeixi a fer la substitució (territori de Catalunya).

Requisits: 
 Titulació universitària en matèria de Periodisme o Comunicació Audiovisual.
 Coneixements orals i escrits de nivell de suficiència en català (equivalent a C1).
 Experiència professional en mitjans de comunicació.

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta és 13/06/2017

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden donar d’alta el seu currículum vitae en l’enllaç següent: http://www.acn.cat/index.php/contactar. Un cop hi hagueu accedit cal que seleccioneu el Departament Recursos Humans al camp Departament i indiqueu al camp Assumpte la referència ACNBT05-17 nom i cognoms, al camp Missatge el text que lliurement es vulgui incloure, i adjunteu el currículum vitae amb l'opció Tria un Fitxer. Per completar aquesta incorporació és obligatori acceptar les condicions de privacitat, clicant sobre la casella habilitada a l’efecte.

Més informació.

dilluns, 5 de juny de 2017

PLA D'OCUPACIÓ A PIERA

Procés de selecció per cobrir 18 llocs de treball

Aquesta convocatòria està destinada a persones en situació d’atur que no hagin participat en els darrers 12 mesos en cap pla d’ocupació de l’Ajuntament de Piera

L’Ajuntament de Piera obre una convocatòria per cobrir 18 llocs de treball en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona. Les persones seleccionades seran contractades amb caràcter temporal durant un període inicial de 12 mesos. 
Els perfils professionals que es busquen són diversos: en concret, 4 paletes i 2 peons que dependran de l’àrea de Serveis Territorials; un pintor, un auxiliar administratiu i 3 operaris de neteja per a la brigada municipal; 3 administratius més que dependran de l’àrea de Serveis Generals; un vigilant de zona blava que dependrà de la Policia Local; 2 agents cívics, i un tècnic de joventut. 
Per poder optar a aquesta convocatòria cal haver complert 16 anys, estar inscrit al SOC com a demanat d’ocupació sense feina, no cotitzar en cap dels règims de la Seguretat Social i no haver participat en altres plans o programes de foment de l’ocupació de l’Ajuntament de Piera durant els darrers 12 mesos. 
Les persones interessades han de presentar la instància al registre municipal, acompanyada de la documentació necessària que acrediti els mèrits a valorar. Tenen temps per fer arribar la sol·licitud fins al dia 12 de juny de 2017.

Més informació