Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimecres, 30 d’agost de 2017

TREBALLADOR/A SOCIAL EAIA


El Consell Comarcal de l’Anoia disposa de la convocatòria oberta per una plaça de Treballador/a social adscrit/a als Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), amb les següents característiques:

-       Classificació:              A2 complement destí 21
-       Titulació exigida:        Diplomatura o grau en Treball social
-       Relació laboral:          personal laboral fix per concurs-oposició
-       Termini de presentació d’instàncies fins el 06/09/2017
-        


Conegueu la informació completa sobre les bases de la convocatòria a l’e-Tauler de la corporació.


EDUCADOR/A SOCIAL EAIA


El Consell Comarcal de l’Anoia us informa de la convocatòria oberta per una plaça d’Educador/a social adscrit/a als Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), amb les següents característiques:

-       Classificació:              A2 complement destí 21
-       Titulació exigida:        Diplomatura o grau en Educació social
-       Relació laboral:          personal laboral fix per concurs-oposició
-       Termini de presentació d’instàncies fins el 06/09/2017
Conegueu la informació completa sobre les bases de la convocatòria a l’e-Tauler de la corporació.

PEDAGOG/A EAIA


El Consell Comarcal de l’Anoia disposa de la convocatòria oberta per una plaça de Pedagog/a adscrit/a als Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), amb les següents característiques:

-       Classificació:              A1 complement destí 24
-       Titulació exigida:        Llicenciatura o grau en Pedagogia
-       Relació laboral:          personal laboral fix per concurs-oposició
-       Termini de presentació d’instàncies fins el 06/09/2017
Conegueu la informació completa sobre les bases de la convocatòria a l’e-Tauler de la corporació.

PSICÒLEG/LOGA ADSCRIT/A EAIA


El Consell Comarcal de l’Anoia disposa de convocatòria oberta per una plaça de Psicòleg/loga adscrit/a als Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), amb les següents característiques:

-       Classificació:              A1 complement destí 24
-       Titulació exigida:        Llicenciatura o grau en Psicologia
-       Relació laboral:          personal laboral fix per concurs-oposició
-       Termini de presentació d’instàncies fins el 06/09/2017

Conegueu la informació completa sobre les bases de la convocatòria a l’e-Tauler de la corporació.