Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 30 d’octubre de 2017

divendres, 27 d’octubre de 2017

EURECAT: PRÀCTIQUES PROFESSIONALS

Si ets jove, estàs cercant la teva primera experiència laboral i t’apassiona la tecnologia, el Centre Tecnològic de Catalunya EURECAT t’ofereix l’oportunitat d’aconseguir-ho. Fes-te amb una de les 100 places per a la realització de pràctiques professionals que ofereixen!


Què és EURECAT?Eurecat és el centre d’innovació industrial de referència a Catalunya. L’organisme agrupa cinc centres tecnològics avançats i incorpora tretze empreses al seu patronat per apropar-se a les necessitats de les pimes.

Què ofereix EURECAT?EURECAT compta amb el projecte "Més que una feina. Passió per la tecnologia" destinat a oferir als joves una primera experiència en el món professional, mitjançant el desenvolupament pràctic dels seus coneixements en el centre.

El programa EURECAT ofereix 100 contractes per incorporar talent jove a l’empresa segons els criteris següents:
· Contractes laborals en pràctiques per a titulats universitaris i de Cicles Formatius de Grau Superior
· Convenis de pràctiques per a estudiants universitaris, de Cicles Formatius de Grau Superior o FP-Dual
· Els contractes tindran una retribució salarial bruta anual que oscilarà entre els 12.000 i els 25.000€
Els estudiants tindran un conveni de pràctiques formatives, on la relació serà de caràcter no laboral. La compensació econòmica es determinarà en funció d’allò estipulat al conveni entre EURECAT i el centre formatiu de l'estudiant.

Aquestes són les àrees d'interès on es poden realiitzar les pràctiques:
- Administració i Finances
- Ciberseguretat
- Comunicació e Imatge corporativa
- Consultoria Tecnològica
- Data Science & Analytics
- Desenvolupament de Negoci
- Disseny, Desenvoluplament de Producte i Simulació
- Electrònica i Automatització Industrial
- Enginyeria i Desenvolupament de Software
- Gestió de projectes R+D públics
- Intel.ligència Artificial
- Maquinària i Processos de Fabricació
- Materials (Composites, Polímers, Teixits, ...)
- Recursos Humans i Organització
- Robòtica i Drons
- Sistemes informàtics
- Sostenibilitat (Reciclatge, Medi Ambient i Energia)
- Tecnologies Multimèdia i Audiovisuals
Quins són els requisits per participar-hi?
El programa està adreçat a estudiants que estiguin cursant o hagin finalitzat, com a màxim dins dels darrers cinc anys, estudis oficials universitaris (grau, màster, doctorat, post doctorat) o cicles formatius de grau superior o FP dual. Caldrà, també, tenir aprovats un 80% dels crèdits de la titulació i no disposar de cap experiència laboral en les àrees en què es volen desenvolupar les pràctiques. Aquestes tindran una durada d'entre sis mesos i dos anys, i es realitzaran en alguna de les 16 àrees de coneixement d’EURECAT.


Quin és el termini per inscriure-s'hi?

Per inscriure's cal emplenar el formulari disponible al web del programa. Entre l'1 d'abril de 2016 i el 31 d'octubre de 2017 hi ha quatre períodes d'inscripció amb dates d'incorporació diferents.
Períodes d'inscripció
1er, de l'1 d'abril de 2016 a 31 de maig de 2016
2on, de 12 de setembre de 2016 a 31 d'octubre de 2016
3er, d'1 de gener de 2017 a 28 de febrer de 2017
4rt, de 12 de setembre de 2017 a 31 d'octubre de 2017 

dimarts, 24 d’octubre de 2017

RECEPCIONISTA D'HOTEL

En dependència directa del Responsable de Recepció, la persona seleccionada s’encarregarà i es responsabilitzarà de tots els aspectes relacionats amb la gestió de la recepció de l’hotel. A més, d’atenció al client al taulell, gestionarà les entrades i les sortides dels clients, utilització de la central telefònica, realitzarà sota supervisió qualsevol altra tasca afí que li sigui assignada, manteniment del lloc de treball, entre d’altres.
Se ofrece
El/la candidat/a seleccionat/da s’incorporarà a una empresa en ple creixement, on el seu principal valor són les persones i el treball en equip, i on podrà optar a un lloc de treball estable que li permetrà desenvolupar-se professional i personalment. Oferim absoluta confidencialitat en el transcurs del procés de selecció.
HORARI: 
Dilluns a Dissabte: 15h a 23h 
Diumenge i Festius: 9h a 17h
Dies de descans: Entre setmana
Lloc de residència: Preferible Igualada i voltants

REQUISITS: 
Busquem candidats / es amb clara vocació cap al sector turístic i / o hostaler, amb formació en turisme o gestió hotelera i amb una experiència mínima de 2 anys en llocs similars.
D’altra banda, es requereix aportar un nivell alt d’anglès, escrit i parlat, valorable altres idiomes. Pensem en una persona polivalent, autònoma i amb iniciativa. Que tingui habilitat per adaptar-se a diferents entorns, clients i situacions, sàpiga treballar en equip i orientada al client.

APUNTAR-SE

Font: www.infojobs.net

CONVOCATÒRIA PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE LES COMPETÈNCIES PROFESSSIONALS

El procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació permet a les persones que el segueixen obtenir una certificació capitalitzable per a l'obtenció, segons correspongui, d'un certificat de professionalitat, d'un títol de formació professional o d'ambdós. Per tant, aquest procediment incideix en les competències del Departament d'Ensenyament i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, motiu pel qual ambdós departaments publiquen conjuntament la convocatòria.

Requisits de participació de les persones candidates: 
Per ser admeses en el procediment convocat, les persones candidates han de posseir, en el moment de la inscripció a la fase d'assessorament els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, o haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la
targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea o ser titular d'una autorització de residència o, de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.
b) Tenir 20 anys complerts en el moment de fer la inscripció.
c) Tenir experiència laboral i/o formació relacionada amb les competències professionals que es volen
acreditar:
c1) En el cas d'experiència laboral justificar almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria.
c2) En el cas de formació justificar almenys 300 hores en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria. En els casos en què els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar prevegin una durada inferior, s'han d'acreditar les hores establertes en els mòduls esmentats.
d) Les persones majors de 25 anys que, tot i reunint els requisits d'experiència laboral o formativa, no els
puguin justificar mitjançant la documentació exigida a l'apartat 6.2, podran presentar qualsevol prova admesa en dret de la seva experiència laboral o aprenentatges no formals de formació, que serà sotmesa a la consideració corresponent per tal de valorar la conveniència o no de ser admès al procés d'acreditació.
Tot i disposar dels requisits, no podran participar en la convocatòria les persones que ja tinguin acreditades, per formació o per experiència, les UC a les que es volen presentar o disposin d'un títol d'ensenyaments professionals o d'un certificat de professionalitat que les contingui.

El període de preinscripció serà del 23 d'octubre al 15 de desembre de 2017.

Àmbits i places convocades

- Dependència
- Administració i gestió. 
- Muntatge i manteniment d'instal·lacions. 
- Activitats físiques i esportives i socorrisme. dijous, 19 d’octubre de 2017

PROGRAMA TLN MOBILICAT - PRÀCTIQUES PROFESSIONALS A L'ESTRANGER

La Víbria Intercultural, amb la col·laboració de l’Oficina Jove de l’Anoia, selecciona joves que vulguin realitzar pràctiques remunerades al Regne Unit durant tres mesos.

Es tracta del programa Mobilicat, programa de Garantía Juvenil, impulsat per la Generalitat de Catalunya i finançat pel Fons Social Europeu que té com a objectiu principal reduir l’atur juvenil. Un dels projectes nascut d’aquest propòsit és el TLN Mobilicat, que ofereix l’oportunitat als joves de realitzar pràctiques professionals a l’estranger.
Des de La Víbria Intercultural es coordina el projecte i s’ofereix facilitar un procés d’inserció professional, mitjançant una preparació intercultural i lingüística, un període de pràctiques a l’estranger i un acompanyament a la tornada que permet tancar el cicle d’aprenentatge i garantir les possibilitats laborals dels joves a llarg termini i la seva capacitat d’emancipació. Tot plegat en un entorn segur en que els i les joves se senten acompanyats tant a nivell personal com professional.
Requisits de participació
– Estar inscrit en el programa de Garantia Juvenil.
– Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants de feina
– Tenir entre 16 i 30 anys
– Haver realitzat estudis de grau mitjà o superior, abandonats prematurament o acabats
– No tenir més de tres mesos d’experiència laboral en l’especialitat concreta objecte de la beca
– Ser resident a la comarca de l’Anoia 
Els i les joves interessats heu de presentar la sol·licitud de participació a La Víbria Intercultural abans del 30 de novembre de 2017. Per a fer-ho, heu d’omplir el següent formulari. La selecció de participants es farà la segona setmana de desembre.
Sessions informatives generals sobre el TLN Mobilicat, adreçades a joves i/o acompanyants interessats, tècnics i educadors.
– 15 novembre: xerrada informativa a l’Oficina Jove Calàbria, Barcelona (18:00h)
 16 novembre: xerrada informativa al Consell Comarcal de l’Anoia, Igualada (hora a confirmar)

Més informació

CURS: COM AFRONTAR UNA ENTREVISTA DE FEINA


CURS: UTILITZA EL TEU SMARTPHONE EN LA RECERCA DE FEINA


CURS D'ANGLÈS TURÍSTICAquest curs es realitza a Barcelona, per més informació 678948329 (Miriam)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE PROVES DE CERTIFICACIÓ D'ANGLÈS

Convocatòria extraordinària de proves de certificació dels nivells intermedi, avançat i C1 d'anglès (règim lliure)

Dates d'inscripció: a partir de les 9:00h del 27 de novembre de 2017 fins a l'1 de desembre de 2017 a les 23:59h.

Calendari i horari de les proves: Prova escrita: 16 de febrer de 2018, a la tarda. Prova d'expressió i interacció oral: segons la convocatòria personal lliurada a cada persona aspirant el dia de la prova escrita.


Més informació 

Font: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-extraord-idiomes/


dimarts, 17 d’octubre de 2017

OFERTA LABORAL A LA VÍBRIA INTERCULTURAL: TUTORITZAR UN GRUP DE JOVES

OFERTA LABORAL A LA VÍBRIA INTERCULTURAL: TUTORITZAR UN GRUP DE JOVES

La Víbria Intercultural és una associació sense afany de lucre, dedicada a la mobilitat internacional per a joves. Va ser fundada l’any 2003 a Terrassa amb l’objectiu de promoure la interculturalitat, el voluntariat (local i internacional), i la ciutadania activa, així com exportar la cultura catalana arreu. Amb aquest propòsit, d’una banda acollim projectes internacionals a casa nostra i, de l’altra, enviem joves del territori a realitzar experiències a l’estranger. Tot això, sota el marc dels programes europeus de mobilitat, Erasmus +, que permeten experiències vitals tant de curta com de llarga durada (Servei de voluntariat europeu, Intercanvis juvenils i Formacions socials). A més a més, oferim un servei d’assessorament a joves i entitats interessades en qualsevol àmbit de la mobilitat internacional (sigui en el marc dels programes europeus, o qualsevol altre) a les nostres oficines de Terrassa (Casa Baumann), Palau-solità i Plegamans i Igualada.

L’oferta laboral serà per realitzar tasques del projecte TLN Mobilicat
Aquest any, ens atrevim amb un nou projecte que ens fa molta il·lusió: el TNL Mobilicat (en el marc del programa europeu Garantia Juvenil). Aquest projecte consisteix en una estada de pràctiques al Regne Unit, per a joves amb estudis de grau mitjà o superior, i sense experiència laboral prèvia, per tal de facilitar un procés d’inserció professional. Es complementa amb un acompanyament continu adaptat al perfil de cada participant, una etapa de formació lingüística impartida per institucions de prestigi, una formació intercultural a fi d'assegurar una bona integració dels joves al nou entorn, un seguiment continuat de l'etapa de pràctiques amb formació a càrrec de l'empresa, seguiment per part del tutor a l'empresa i un tutor d'acollida, i un suport al retorn amb un acompanyament guiat per professionals en l'ocupació i el guiatge als joves. Cada una de les accions que composen el projecte estan destinades a assegurar una experiència profitosa que permeti als joves trobar el camí a la realització personal i professional i assegurar-los un futur amb garanties d'èxit. Des de La Víbria Intercultural oferim als joves participants:

1.       Fase de preparació i capacitació
-   Orientació professional individualitzada
-   Coneixement de la resta de participants i del tutor d’enviament
-   Formació intercultural
-   Curs d’anglès de 120 hores
2.       Fase de pràctiques a l’estranger
-   Una estada de tres mesos al Regne Unit (Manchester per als joves del Vallès Occidental, i Bristol per als joves de l’Anoia) per a realitzar-hi pràctiques en empresa. Hi ha molts sectors professionals disponibles.
-   Estada en família, manutenció i pocket Money
-   Despeses de desplaçament
-   Tutorització de les pràctiques i de l’estada
-   Curs d’anglès de 40 hores
3.       Fase d’inserció laboral
-   Un acompanyament a la inserció laboral els dos mesos posteriors a l’estada, amb la col·laboració de professionals del sector
Descripció anunci:
Busquem dos tutors/es per al grup de 20 joves que participaran al programa TLN Mobilicat.

Requisits


§  Nivell fluït d’anglès
§  Tenir experiència en la tutorització de grups o personalitzada
§  Ser capaç de crear i desenvolupar tallers d’educació no formal
§  Disponibilitat per a acompanyar els joves a Regne Unit, del 4 al 6 de març, i del 24 al 26 de maig
§  Habilitats comunicatives

Es valorarà especialment:


§  Conèixer i/o haver realitzar projectes europeus de mobilitat internacional  (Erasmus+: Intercanvis, SVE, formacions)
§  Haver realitzat algun tipus de pràctiques a l’estranger
§  Residir a Terrassa (i rodalies) o a Igualada (i rodalies)
§  Tenir nocions d’interculturalitat

Com serà la figura de tutor?


Cada grup de 10 joves comptarà amb un tutor assignat. Serà un punt de referència, que es forjarà com a tal en la fase de preparació i capacitació, quan els joves hi tindran més contacte i proximitat. El tutor de cada grup s’encarregarà d'acompanyar-los a l'anada de la mobilitat (del 4 al 6 de març), espai que s'aprofitarà per facilitar el contacte entre els joves participants i el tutor d'acolliment, i per verificar que es compleixin les condicions acordades per a l'estada. Durant els tres mesos de pràctiques, els tutors d’enviament mantindran un contacte assidu amb els joves, mitjançant el correu electrònic i l’Skype. A l’inici establiran trobades d’Skype cada quinze dies, que amb el temps poden augmentar o disminuir segons la necessitat del jove i la situació en que vagi avançant. A més a més, comptem amb uns formularis quantitatius i qualitatius que els enviarem a l’inici i a la meitat de l’estada que permeti fer un seguiment de les condicions personals i professionals dels joves en tot moment. L'objectiu del tutor, apart de fer un seguiment estret, és el d’establir una relació personal amb els joves, qualitativa i de confiança, que sigui capaç de conèixer cada un dels participants, que detecti i reforci les seves capacitats i potencials, i pugui veure a temps si alguna cosa trontolla. Els tres dies previs al retorn dels participants, la tutoria serà molt propera i completa, ja que el tutor d’enviament anirà a trobar-se amb els joves i amb els tutors d’acollida (del 24 al 26 de maig). L'objectiu, a més de fer un repàs final de l'estada i un bon tancament, serà el d'extreure conclusions amb els joves que els permetin començar a pensar en el seu futur més immediat, un cop arribats a Catalunya. El seguiment dels joves s’abordarà des de diferents perspectives, segons el context i la situació, per això el tutor serà una persona molt polivalent, que farà un acompanyament integral, i comptarà amb bones habilitats interpersonals i de comunicació, de negociació, d’observació, amb empatia i capacitat resolutiva, amb bona gestió de la informació i capaç de coordinar-se amb la resta d’agents del seu voltant, en un entorn intercultural.


Desenvolupament de funcions:
-        Selecció dels participants mitjançant entrevistes individualitzades amb els joves interessats
-        Supervisió de les tasques assignades a l’entitat d’acollida, suport en aspectes logístics
-        Elaboració d'un dossier explicatiu específic per a cada jove, on hi aparegui la informació general per escrit i el Full d’itinerari professional
-        Oferir suport pedagògic als joves (sessions informatives d’acolliment, sessions individuals d’orientació, sessions de preparació intercultural)
-        Seguiment continuat dels joves mitjançant el contacte amb l'entitat d'acollida i els propis joves (mail, skype i/o telèfon)
-        Avaluació de l'estada amb els joves, el tutor d'enviament i els tutors d'acollida.
-        Acompanyament de les accions d’orientació professional enfocades a la inserció laboral


Competències:
 • Instrumentals:
  • Ofimàtica
  • Català i Castellà parlat i escrit.
  • Anglès: comunicació fluïda
 • Transversals:
  • Organització del temps i de la pròpia feina
  • Capacitat de treballar autònomament
  • Proactivitat, polivalència i resolubilitat
  • Adaptabilitat, flexibilitat
  • Atenció al públic
  • Gestió de grups


Estudis
§  Grau universitari, grau mig, grau superior o equivalent en educació social, treball social, comunicació, pedagogia, psicologia, animació sociocultural o altres relacionats.


Condicions del lloc de treball:
 • 37,5 hores setmanals durant la fase de preparació i capacitació (del 15 de novembre al 6 de març) i reducció de jornada durant la fase de pràctiques (del 7 de març al 31 de maig)
 • Remuneració segons conveni
 • Ubicació: Terrassa (Avinguda Jacquard, 1) per a una vacant i Igualada (Pl. Sant Miquel, 5) per a l’altra vacant.


Envia’ns el teu CV i Carta de motivació a info@vibria.org amb el subjecte “Oferta Tutor/a” fins el 27 d’octubre.

REPARTIDOR/A


Empresa consolidada en el sector de les dues rodes amb 60 anys d'antiguitat cerquem repartidor per ampliació de negoci a l'Hospitalet de Llobregat. 
Cerquem persona responsable amb do de gents, iniciativa organitzativa i capaç de prendre decision de forma autònoma amb l'objectiu de millorar l'atenciò comercial i de posvenda. 


Funcions: 

Distribució de motocicletes y recanvis a la xarxa d'Agents del Baix Llobregat, Garraf i Alt Penedès.

Requisits: 

Català i castellà: domini 

Es valorarà experiència en llocs de treball similars. 

Experiència mínima d'un any

Carnet de conduir B

S'ofereix: 

Jornada complerta, matins de 9h a 13h i tardes de 16h a 20h. 

Contracte de tres mesos amb possibilitats de continuar. 

Disponibilitat de continuïtat immediata. Font: www.infofeina.com

TALLERISTA PATCHWORK

La Fundació Pere Tarrés cerca talleristes de Patchwork a la localitat d'Igualada.

Horari: del 17/10 al 28/11, tots els dimarts de 17:30 a 19:00h.

Requisitos mínimos
 • Coneixements i experiència en patchwork
  Disponibilitat per treballar en l'horari i lloc indicats
  Experiència impartint tallers


 • Font:www.infojobs.net 

DIPLOMAT/DA EN TURISME


Empresa de software per a hotels situada a Igualada selecciona per al seu Departament de Customer Service un/a :
DIPLOMAT/DA EN TURISME
S'incorporarà al departament d'atenció als clients i realitzarà tasques d'atenció als usuaris clients (hotels) per a resoldre i assessorar-los en dubtes sobre el software de l'empresa i també donarà formació in situ als treballadors dels hotels que hagin d'utilitzar els seus programes sobre el funcionament dels mateixos (per tant s'haurà de desplaçar a les instal·lacions dels clients, situades principalment a Catalunya, capitals espanyoles i zona mediterrani).    
Oferim un lloc de treball estable i una retribució que es negociarà individualment amb cada candidatura.
REQUISITS

Busquem una persona jove, amb formació a nivell de Turisme (grau o antiga diplomatura) i que tingui una bona capacitat de relació i de comunicació interpersonal (haurà de donar cursos de formació). Valorarem que conegui el sector hoteler i el funcionament dels hotels en general. Idioma anglès i disponibilitat per a viatjar (zona Espanya).

APUNTAR-SE

Font: www.infojobs.net


ELECTROMECÀNIC/A

Concesionario oficial de automóviles de Igualada está buscando un oficial ELECTROMECÁNICO AUTOMÓVILES con experiencia contrastada.
Se responsabilizará de la diagnosis y reparación de vehículos.

Requisits: 

 • Estudios mínimos: 

  Ciclo Formativo Grado Superior - Automoción
 • Experiencia mínima: 

  Al menos 2 años

 • APUNTAR-SE

 • Font:www.infojobs.net 

DEPENDENT/A

Botigues especialitzades en l'elaboració i degustació de Pa i Brioixeria,cerca per la botiga de IGUALADA, BARBERÀ, RUBI i CASTELLAR:
Personal d' Obrador i Dependent/a Botiga:
- Atenció al públic.
- Servei cafeteria-degustació.
-Realització de productes (brioxeria, pa, pastisseria, productes de degustació, entrepans, pizzes, etc)
-Manteniment i ordre de l' obrador
Requisits:
- Habilitats per la venda.
- Valorable experiència en atenció al públic i/o comerç.
- Disponibilitat horària (dilluns a diumenge amb 1 dia de descans).
- Idioma català nivell natiu
- Alt grau d' impliació, responsabilitat i flexibilitat. 
- Motivació per la realització de tasques d'elaboració
- Jornada Completa o Caps de Setmana.

Font: www.infojobs.net 

DISSENYADOR/A

Estem buscant per al Departament Tècnic d'una empresa de disseny i creació d'espais (estands, botigues, exposicions, etc...) situada a Igualada un /a :

DISSENYADOR/A (estands,espais i mobiliari comercial)
Busquem una persona per a realitzar el disseny d'estands, espais, mobiliari comercial i exposicions utilitzant el software AUTOCAD 2D i 3D Studio Max. Seguint les especificacions dels clients s'encarregarà del disseny de cada projecte realitzant alçats en 2D i recreacions en 3D i posteriorment actuarà com a Cap de Projecte supervisant la seva fabricació i el posterior muntatge final.
Haurà de tenir disponibilitat per a viatjar de forma esporàdica per Europa per a l'entrega d'algun projecte. 
Oferim un lloc de treball estable, incorporació immediata i una retribució que es negociarà individualment amb cada candidatura.
Requisits
Busquem una persona jove, amb formació a nivell Superior o a nivell de Cicle Formatiu relacionats amb l'àrea de Disseny, Interiorisme, Projectes de Construcció Arquitectura Tècnica o similars. 
Bon nivell d'Anglès
Coneixements de software de disseny (AUTOCAD 2D i 3D Studio Max)
Experiència en Oficina Tècnica 
Es valorarà l'experiència en gestionant projectes de construcció o similars. 

Font: www.infojobs.net 

CAIXER/A REPOSADOR/A

Funciones
ALDI es una de las empresas de comercio minorista más destacada dentro del mercado europeo. Actualmente estamos presente en nueve países. Debido a nuestra rápida y continua expansión, en España contamos con más de 260 tiendas y un equipo de personas cualificadas y orientadas a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Como colaborador de Tienda serás el primer contacto con nuestros clientes. Tu buena presencia, amabilidad y competencia en la venta marcan la diferencia. Recibirás formación, aprenderás tareas operativas y tomarás las decisiones autónomas necesarias para que tu tienda ALDI se encuentre siempre en un perfecto estado, limpia y ordenada y que los clientes se sientan bien atendidos
Para reforzar el equipo de nuestro supermercado, buscamos a un Colaborador de Tienda a tiempo parcial. ( 30h/ semanales )
Tus principales RESPONSABILIDADES:
· Cobro en caja
· Reposición de mercancía
·  Atención al cliente
· Limpieza de tienda
Lo que OFRECEMOS:
· Contrato indefinido
· Formación a cargo de la empresa
· Remuneración atractiva por encima de convenio
· Posibilidad de promoción interna y desarrollo dentro de la compañía
· Ambiente de trabajo exigente, competitivo y colaborativo
· Buen ambiente de trabajo en equipo
· Estructuras sencillas

Font: www.infojobs.net            

AJUDANT INSTAL·LADOR

TASQUES: 

Dur a terme operacions auxiliars  seguint instruccions del superior, en el muntatge i manteniment d’instal·lacions , tot aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

REQUISITS

Experiència necessària: NO. Valorable
Idiomes: Català i castellà
Permís de conduir: Si 

dimecres, 11 d’octubre de 2017

FORNER/A

Descripció
Establiment d'Igualada cerca forner/a a jornada completa.

Experiència(mesos)

6
Nombre de llocs ofertats
1
Detall de les funcions del treball
Personal d' Obrador: - Atenció al públic. - Servei cafeteria-degustació. -Realització de productes (brioxeria, pa, pastisseria, productes de degustació, entrepans, pizzes, etc) -Manteniment i ordre de l' obrador


Nivell Formatiu
ESTUDIS PRIMARIS COMPLETS

Idiomes
Català: superior


Font: www.feinaactiva.gencat.cat

ACOMPANYANT ESCOLAR

Funciones: Recogida y acompañamiento de los niñ@s en su ruta hacia colegios y regreso a sus casas.

Requisitos: Trato agradable, experiencia con niños, empatía y buena presencia.

Se ofrece: Contrato de duración determinada con la empresa de servicios. Retribución según jornada.


Font: www.infoempleo.com