Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dijous, 19 d’octubre de 2017

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE PROVES DE CERTIFICACIÓ D'ANGLÈS

Convocatòria extraordinària de proves de certificació dels nivells intermedi, avançat i C1 d'anglès (règim lliure)

Dates d'inscripció: a partir de les 9:00h del 27 de novembre de 2017 fins a l'1 de desembre de 2017 a les 23:59h.

Calendari i horari de les proves: Prova escrita: 16 de febrer de 2018, a la tarda. Prova d'expressió i interacció oral: segons la convocatòria personal lliurada a cada persona aspirant el dia de la prova escrita.


Més informació 

Font: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-extraord-idiomes/