Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimarts, 17 d’octubre de 2017

OFERTA LABORAL A LA VÍBRIA INTERCULTURAL: TUTORITZAR UN GRUP DE JOVES

OFERTA LABORAL A LA VÍBRIA INTERCULTURAL: TUTORITZAR UN GRUP DE JOVES

La Víbria Intercultural és una associació sense afany de lucre, dedicada a la mobilitat internacional per a joves. Va ser fundada l’any 2003 a Terrassa amb l’objectiu de promoure la interculturalitat, el voluntariat (local i internacional), i la ciutadania activa, així com exportar la cultura catalana arreu. Amb aquest propòsit, d’una banda acollim projectes internacionals a casa nostra i, de l’altra, enviem joves del territori a realitzar experiències a l’estranger. Tot això, sota el marc dels programes europeus de mobilitat, Erasmus +, que permeten experiències vitals tant de curta com de llarga durada (Servei de voluntariat europeu, Intercanvis juvenils i Formacions socials). A més a més, oferim un servei d’assessorament a joves i entitats interessades en qualsevol àmbit de la mobilitat internacional (sigui en el marc dels programes europeus, o qualsevol altre) a les nostres oficines de Terrassa (Casa Baumann), Palau-solità i Plegamans i Igualada.

L’oferta laboral serà per realitzar tasques del projecte TLN Mobilicat
Aquest any, ens atrevim amb un nou projecte que ens fa molta il·lusió: el TNL Mobilicat (en el marc del programa europeu Garantia Juvenil). Aquest projecte consisteix en una estada de pràctiques al Regne Unit, per a joves amb estudis de grau mitjà o superior, i sense experiència laboral prèvia, per tal de facilitar un procés d’inserció professional. Es complementa amb un acompanyament continu adaptat al perfil de cada participant, una etapa de formació lingüística impartida per institucions de prestigi, una formació intercultural a fi d'assegurar una bona integració dels joves al nou entorn, un seguiment continuat de l'etapa de pràctiques amb formació a càrrec de l'empresa, seguiment per part del tutor a l'empresa i un tutor d'acollida, i un suport al retorn amb un acompanyament guiat per professionals en l'ocupació i el guiatge als joves. Cada una de les accions que composen el projecte estan destinades a assegurar una experiència profitosa que permeti als joves trobar el camí a la realització personal i professional i assegurar-los un futur amb garanties d'èxit. Des de La Víbria Intercultural oferim als joves participants:

1.       Fase de preparació i capacitació
-   Orientació professional individualitzada
-   Coneixement de la resta de participants i del tutor d’enviament
-   Formació intercultural
-   Curs d’anglès de 120 hores
2.       Fase de pràctiques a l’estranger
-   Una estada de tres mesos al Regne Unit (Manchester per als joves del Vallès Occidental, i Bristol per als joves de l’Anoia) per a realitzar-hi pràctiques en empresa. Hi ha molts sectors professionals disponibles.
-   Estada en família, manutenció i pocket Money
-   Despeses de desplaçament
-   Tutorització de les pràctiques i de l’estada
-   Curs d’anglès de 40 hores
3.       Fase d’inserció laboral
-   Un acompanyament a la inserció laboral els dos mesos posteriors a l’estada, amb la col·laboració de professionals del sector
Descripció anunci:
Busquem dos tutors/es per al grup de 20 joves que participaran al programa TLN Mobilicat.

Requisits


§  Nivell fluït d’anglès
§  Tenir experiència en la tutorització de grups o personalitzada
§  Ser capaç de crear i desenvolupar tallers d’educació no formal
§  Disponibilitat per a acompanyar els joves a Regne Unit, del 4 al 6 de març, i del 24 al 26 de maig
§  Habilitats comunicatives

Es valorarà especialment:


§  Conèixer i/o haver realitzar projectes europeus de mobilitat internacional  (Erasmus+: Intercanvis, SVE, formacions)
§  Haver realitzat algun tipus de pràctiques a l’estranger
§  Residir a Terrassa (i rodalies) o a Igualada (i rodalies)
§  Tenir nocions d’interculturalitat

Com serà la figura de tutor?


Cada grup de 10 joves comptarà amb un tutor assignat. Serà un punt de referència, que es forjarà com a tal en la fase de preparació i capacitació, quan els joves hi tindran més contacte i proximitat. El tutor de cada grup s’encarregarà d'acompanyar-los a l'anada de la mobilitat (del 4 al 6 de març), espai que s'aprofitarà per facilitar el contacte entre els joves participants i el tutor d'acolliment, i per verificar que es compleixin les condicions acordades per a l'estada. Durant els tres mesos de pràctiques, els tutors d’enviament mantindran un contacte assidu amb els joves, mitjançant el correu electrònic i l’Skype. A l’inici establiran trobades d’Skype cada quinze dies, que amb el temps poden augmentar o disminuir segons la necessitat del jove i la situació en que vagi avançant. A més a més, comptem amb uns formularis quantitatius i qualitatius que els enviarem a l’inici i a la meitat de l’estada que permeti fer un seguiment de les condicions personals i professionals dels joves en tot moment. L'objectiu del tutor, apart de fer un seguiment estret, és el d’establir una relació personal amb els joves, qualitativa i de confiança, que sigui capaç de conèixer cada un dels participants, que detecti i reforci les seves capacitats i potencials, i pugui veure a temps si alguna cosa trontolla. Els tres dies previs al retorn dels participants, la tutoria serà molt propera i completa, ja que el tutor d’enviament anirà a trobar-se amb els joves i amb els tutors d’acollida (del 24 al 26 de maig). L'objectiu, a més de fer un repàs final de l'estada i un bon tancament, serà el d'extreure conclusions amb els joves que els permetin començar a pensar en el seu futur més immediat, un cop arribats a Catalunya. El seguiment dels joves s’abordarà des de diferents perspectives, segons el context i la situació, per això el tutor serà una persona molt polivalent, que farà un acompanyament integral, i comptarà amb bones habilitats interpersonals i de comunicació, de negociació, d’observació, amb empatia i capacitat resolutiva, amb bona gestió de la informació i capaç de coordinar-se amb la resta d’agents del seu voltant, en un entorn intercultural.


Desenvolupament de funcions:
-        Selecció dels participants mitjançant entrevistes individualitzades amb els joves interessats
-        Supervisió de les tasques assignades a l’entitat d’acollida, suport en aspectes logístics
-        Elaboració d'un dossier explicatiu específic per a cada jove, on hi aparegui la informació general per escrit i el Full d’itinerari professional
-        Oferir suport pedagògic als joves (sessions informatives d’acolliment, sessions individuals d’orientació, sessions de preparació intercultural)
-        Seguiment continuat dels joves mitjançant el contacte amb l'entitat d'acollida i els propis joves (mail, skype i/o telèfon)
-        Avaluació de l'estada amb els joves, el tutor d'enviament i els tutors d'acollida.
-        Acompanyament de les accions d’orientació professional enfocades a la inserció laboral


Competències:
 • Instrumentals:
  • Ofimàtica
  • Català i Castellà parlat i escrit.
  • Anglès: comunicació fluïda
 • Transversals:
  • Organització del temps i de la pròpia feina
  • Capacitat de treballar autònomament
  • Proactivitat, polivalència i resolubilitat
  • Adaptabilitat, flexibilitat
  • Atenció al públic
  • Gestió de grups


Estudis
§  Grau universitari, grau mig, grau superior o equivalent en educació social, treball social, comunicació, pedagogia, psicologia, animació sociocultural o altres relacionats.


Condicions del lloc de treball:
 • 37,5 hores setmanals durant la fase de preparació i capacitació (del 15 de novembre al 6 de març) i reducció de jornada durant la fase de pràctiques (del 7 de març al 31 de maig)
 • Remuneració segons conveni
 • Ubicació: Terrassa (Avinguda Jacquard, 1) per a una vacant i Igualada (Pl. Sant Miquel, 5) per a l’altra vacant.


Envia’ns el teu CV i Carta de motivació a info@vibria.org amb el subjecte “Oferta Tutor/a” fins el 27 d’octubre.