Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimarts, 14 de novembre de 2017

INFORMADOR/A - DINAMITZADOR/A TURÍSTIC


L’Ajuntament d'El Bruc selecciona un Informador /a- dinamitzador/a turístic en pràctiques . Aquesta contractació esta subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de treball i immigració i cofinanda pel Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa juvenil d’Ocupació Juvenil, regulat per l’ordre Ordre TSF/213/2016 i segons resolucióTSF/1779/2017.

TASQUES A DESENVOLUPAR: 
      -     Atendre i informar els visitants del museu.
-        Organitza i utilitza els recursos necessaris per donar el servei d'informació, tant als habitants de la població com als visitants forans.
-        Organitza la informació del museu.
-        Facilitar atenció on-line, per tal de proporcionar tota la informació sobre la zona, les activitats del museu, etc.
-        Classifica el material de suport informatiu -mapes, fullets, documentació sobre rutes, museus, mitjans de transport, etc.- i el material publicitari de les activitats, del servei d'hoteleria i restauració i d'altres serveis complementaris.
-        Dissenya i organitza diferents activitats en funció de les característiques del grup turístic o dels possibles clients (magnitud del grup, edat, cultura, motivació, etc.).
-        Promociona les diferents activitats entre els clients.
-        Fer difusió de les activitats turístiques i de les activitats del museu a les Xarxes Socials.

REQUISITS:
Tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil
Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Títol de CFGS d’ Guia, informació i assistència turístiques o Agències de viatges i gestió d'esdeveniments o Grau o diplomatura en Turisme o Grau en Historia o Historia de l’art, o un grau en l’àmbit de les ciències socials o humanes.
 Coneixements d’informàtica avançats paquet Office, Internet, xarxes socials, etc.
 Nivell C de català.
Treball en equip, organització i planificació, iniciativa, habilitats comunicatives, flexibilitat i gestió del canvi i creativitat i polivalència.

Enviar currículum a sllamas@anoiajove.cat 
(indicant a l'assumpte oferta El Bruc).
Termini per presentar currículums 22/11/2017


dilluns, 6 de novembre de 2017

DINAMITZADOR/A JUVENIL


L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia selecciona un Dinamitzador/a Juvenil en pràctiques . Aquesta contractació esta subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de treball i immigració i cofinanda pel Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa juvenil d’Ocupació Juvenil, regulat per l’ordre Ordre TSF/213/2016 i segons resolucióTSF/1779/2017.

Funcions i tasques a desenvolupar:
 • Suport a la planificació, desenvolupament i avaluació de l’oferta d’activitats de lleure que respongui als interessos i demandes dels adolescents i joves.
 • Suport a l’organització i gestió de l’espai jove.
 • Suport a la resolució de consultes originades al Punt d’informació juvenil del SES Vallbona i les activitats que es derivin.
 • Suport al treball en xarxa amb altres professionals que treballin amb joves en el territori (Consell Comarcal, Xarxa TET Anoia Sud, etc.)
 • Organitzar i desenvolupar, de forma autònoma, projectes per a joves al municipi. En concret els projectes APS que es realitzaran al SES Vallbona, amb la col·laboració de l’equip directiu del centre.


Requisits:
 • Tenir entre 16 i 29 anys i esta inscrit al Programa de Garantia Juvenil.
 • No haver participat al programa de la convocatòria de l'exercici 2016.
 • Esta inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandant no ocupat.
 • Tenir un títol de CFGS d' Integració Social o Animació Sociocultural o Grau en Educació Social, Pedagogia, Psicologia o relacionat amb l'àmbit socieducatiu.
 • Nivell C de català.
 • Certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.
 • Coneixements avançats del paquet Office, Internet i xarxes socials.
 • Competències: treball en equip, organització i planificació, iniciativa, habilitats comunicatives, flexibilitat i gestió del canvi.

Les persones interessades han d'enviar el seu currículum a sllamas@anoiajove.cat indicant a l'assumpte oferta Vallabona. El termini per enviar el currículum es fins el 17/11/2017. 


Si no esteu inscrit al Programa de Garantia Juvenil us ajudem des de l’Oficina Jove de l’Anoia (93 805 15 85) i/o des del servei de la Laborateca Jove (679 96 46 82).

Des de l’Oficina Jove també us podem ajudar amb el tràmit per sol·licitar la Certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals


Aquest procés selectiu quedarà sense efecte i no es generarà cap dret per als aspirants si
l’Ajuntament no obté la subvenció de la Generalitat que motiva la tramitació del procés
selectiu, si la persona seleccionada es considera no idònia pel SOC o per qualsevol altra
causa que, de forma anterior a la formalització del contracte de treball, suposi la no execució 
del programa de treball al qual estan vinculats els llocs de treball objecte d’aquesta convocatòria. 
TÈCNIC/A EN COMUNICACIÓ


L’Ajuntament de Sant Martí de Tous selecciona un/a Tècnic/a en comunicacions en pràctiques . Aquesta contractació esta subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de treball i immigració i cofinanda pel Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa juvenil d’Ocupació Juvenil, regulat per l’ordre Ordre TSF/213/2016 i segons resolucióTSF/1779/2017.

REQUISITS OBLIGATORIS:
 • Tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil.
 • Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 • Formació: Títol de CFGS de Disseny i gestió de la producció gràfica o
 • Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia o Gràfica publicitària o Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma o Desenvolupament d’Aplicacions Web, o Administració de sistemes Informàtics en Xarxa, o Grau en Comunicació, periodisme, màrqueting i comunicació audiovisual, o similar.
 • Nivell C de Català.
 • Treball en equip, organització i planificació, iniciativa, habilitats comunicatives, flexibilitat i gestió del canvi i creativitat i polivalència.
 • No haver participat al programa a l'exercici anterior 2016. 
TASQUES:
 • Gestió dels continguts a les xarxes socials (web, facebook, etc.)
 • Suport en el disseny i gestió de la plana web municipal.
 • Suport en la gestió de continguts del portal de transparència.
 • Preparació de continguts concrets en l'àrea de comunicació.
 • Suport a diferents àrees de l’ajuntament. 

S’OFEREIX:
 • 6 mesos de contracte de practiques (remunerat segons conveni)
 • Jornada complerta. 
Les persones interessades han d'enviar el seu currículuma a sllamas@anoiajove.cat indicant a l'assumpte oferta St. Martí de Tous. El termini per enviar el currículum es fins el 17/11/2017

Si no esteu inscrit al Programa de Garantia Juvenil us ajudem des de l’Oficina Jove de l’Anoia (93 805 15 85) i/o des del servei de la Laborateca Jove (679 96 46 82)

Aquest procés selectiu quedarà sense efecte i no es generarà cap dret per als aspirants si
l’Ajuntament no obté la subvenció de la Generalitat que motiva la tramitació del procés
selectiu, si la persona seleccionada es considera no idònia pel SOC o per qualsevol altra
causa que, de forma anterior a la formalització del contracte de treball, suposi la no execució 
del programa de treball al qual estan vinculats els llocs de treball objecte d’aquesta convocatòria. 

ADMINISTRATIU/VA PROGRAMA GARANTIA JUVENIL

L'ajuntament de Carme selecciona un Administratiu/va en pràctiques vinculat al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya segons l'Ordre TSF/213/2016 d'1 d'agost de 2016, i la resolució TSF/1779/2017 de data 13 de juliol de 2017, per un període de sis mesos a jornada completa de l'Ajuntament de Carme, per concurs de mèrits de personal laboral temporal.

Requisits: 
 • Estar inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil abans de finalitzar el període de presentació d'instàncies.
 • Titulació requerida: Tècnic/a superior en administració i finances
 • Estar en situació d'atur i figurar inscrit en el Servei d'Ocupació de Catalunya com ademandant d'ocupació no ocupat (DONO) abans de finalitzar el període de presentació d'instàncies.
 • Coneixement de la llengua catalana: Nivell C de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent. 
 • No haver participat al programa de la convocatòria de l’exercici 2016.
Funcions: 
 • Tramitació d’expedients.
 • Gestionar la informació en bases de dades informatitzades.
 • Ordenar i classificar informàticament expedients i documentació.
 • Redacció i emissió de documents.
 • Suport a la gestió administrativa en general.

Les persones interessades hauran de presentar la següent documentació a l' Ajuntament de Carme: 
·        Títol de formació exigit de la convocatòria i nivell de català.
·        Fotocòpia del DNI de l'aspirant
·        Justificant d'inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil
·        Currículum vitae actualitzat. 


El termini per presentar la documentació és fins 11/11/2017.

Si no esteu inscrit al Programa de Garantia Juvenil us ajudem des de l’Oficina Jove de l’Anoia (93 805 15 85) i/o des del servei de la Laborateca Jove (679 96 46 82)

Aquest procés selectiu quedarà sense efecte i no es generarà cap dret per als aspirants si
l’Ajuntament no obté la subvenció de la Generalitat que motiva la tramitació del procés
selectiu, si la persona seleccionada es considera no idònia pel SOC o per qualsevol altra
causa que, de forma anterior a la formalització del contracte de treball, suposi la no execució
del programa de treball al qual estan vinculats els llocs de treball objecte d’aquesta convocatòria. 

CONVOCATÒRIA PER A CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL PER LA CONTRACATCIÓ DE JOVES EN PRÀCTIQUES - PROGRAMA GARANTIA JUVENIL 2017


És objecte d’aquesta convocatòria seleccionar joves en pràctiques laborals beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil 2017 (JENP-2017) per un període de 6 mesos al Consell Comarcal de l’Anoia, per concurs de mèrits de personal laboral temporal, en funció de la subvenció atorgada. Aquesta contractació esta subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de treball i immigració i cofinançada pel Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa juvenil d’Ocupació Juvenil, regulat per l’ordre Ordre TSF/213/2016 i segons resolucióTSF/1779/2017.

Aquest procés selectiu quedarà sense efecte i no es generarà cap dret per als aspirants
si el Consell Comarcal de l’Anoia no obté la subvenció de la Generalitat que motiva la
tramitació del procés selectiu.

PLACES CONVOCADES 

Tècnic/a de joventut
DEPARTAMENT DE JOVENTUT A2

Informador/a juvenil
DEPARTAMENT DE JOVENTUT B

Tècnic aux. d’educació i vetllador/a escolar
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT i CULTURA B/A2

Tècnic/a auxiliar d’informàtica
DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES C1

Tècnic/a de serveis jurídics i econòmics
DEPARTAMENT DE SECRETARIA/INTERVENCIÓ A2

Tècnic/a de recursos humans
DEPARTAMENT DE RÈGIM INTERN A2

Tècnic/a d’arxiu
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT i CULTURA, ARXIU COMARCAL DE L’ANOIA A2

Auxiliar administratiu/va
DEPARTAMENTS DE BENESTAR SOCIAL, SERVEIS TÈCNICS, RÈGIM INTERN/ATENCIÓ CIUTADANA C2

REQUISITS
Procediment de presentació de currículums:
El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria. La documentació obligatòria que s’ha d’adjuntar es detalla a l’apartat 4 de les bases de la convocatòria. Les bases i el model d’instància estaran disponibles a l’eTauler del Consell Comarcal de l’Anoia.

Termini de lliurament de currículums: (10 dies hàbils)
Del divendres 3 de novembre al dijous 16 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de
08 30h a 14 00h )

Tota la informació a l'e-Tauler del Consell Comarcal de l'Anoia.

divendres, 3 de novembre de 2017

DEPENDENT/A SECTOR BRICOLATGE I CAIXER

Buscamos una persona con conocimientos del sector de bricolage, ferreteria,etc..
Se valorará la experiencia en el campo del montage de muebles o instalación.
Se requiere también unas mínimas nociones informáticas y de atención al público. 

 • Requisitos: 

 • Estudios mínimos: 

  Educación Secundaria Obligatoria
 • Experiencia mínima: 

  No Requerida

 • APUNTAR-SE

 • Font: www.infojobs.net 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

ONG dedicada a la lluita contra el càncer des de la vessant assistencial, preventiva, formativa i d'investigació, necessita un/a auxiliar administratiu/va per Igualada.
Funcions:
- Informació i seguiment dels procediments aplicats a les Juntes Locals.
- Funcions pròpies administratives: arxiu, gestió i derivació de trucades, tramitació de documentació, cartes, etc.
- Disseny de materials segons llibre d'estil.
- Gestió d'agenda.
- Control subvencions.
- Control de caixa menor i reposició.
- Suport als professionals del punt comarcal.
Condicions:
- 20h setmanals en el següent horari: De dilluns a divendres de 16h a 20h.
- Salari: 8711 eur/any.
- Posició estable.
REQUISITS: 
- FPI Administració o Batxillerat. 
- Minim 1 any d'experiència realitzant tasques similars. 
- Coneixements nivell usuari del paquet Office (Word, Excel i PowerPoint). 
- Català i Castellà parlats i escrits correctament.
- Residència a Igualada o rodalies.
Font: www.infojobs.net 

ADJUNT - RESPONSABLE DE BOTIGA

 • ALDI es una de las empresas de comercio minorista más destacada dentro del mercado europeo. Actualmente estamos presente en nueve países. Debido a nuestra rápida y continua expansión, en España contamos con más de 260 tiendas y un equipo de personas cualificadas y orientadas a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
 • Como Adjunto al Responsable de Tienda asumes la responsabilidad de una tienda de ALDI. En sustitución de tu Responsable de Tienda, dirigirás y motivarás a tu equipo, planificarás los horarios, te encargarás de la disposición óptima de la mercancía y, sin dudar, arrimarás el hombro cuando haga falta: eres un apasionado por el comercio.
  Tus principales RESPONSABILIDADES:
  *Sustitución del Responsable de Tienda
  *Gestión íntegra de la tienda a nivel humano y organizativo
  *Atención al cliente
  *Formación y desarrollo de sus colaboradores 
  *Control de la contabilidad interna
  *Pedidos y control de entrada de mercancía
  *Reposición de mercancía
  *Cobro en caja
  Lo que OFRECEMOS:
  · Contrato indefinido
  · Formación a cargo de la empresa
  · Remuneración atractiva por encima de convenio
  · Posibilidad de promoción interna y desarrollo dentro de la compañía
  · Ambiente de trabajo exigente, competitivo y colaborativo
  · Buen ambiente de trabajo en equipo
  · Estructuras sencillas
 • REQUISITOS: 

- Estudios mínimos: 

Bachillerato o CFGM o Superior

 • - Experiencia mínima: 

  Al menos 1 año
 • - Disponibilidad horaria para trabajar por turnos
 • - Alto grado de autonomía y sentido de responsabilidad
 • - Amabilidad, proactividad y orientación al cliente
 • - Valoramos experiencia previa en el sector o en un puesto similar.

 • APUNTAR-SE 

 • Font: www.infojobs.net 

PERSONAL DE MANTENIMENT PER SUPERMERCAT

Personal de mantenimiento para supermercado. 

Requisitos: 
Ciclo Formativo Grado Medio - Equipos Electrónicos de Consumo
Experiencia mínima: No Requerida
- Conocimientos de mantenimiento. 

Se ofrece: 

Jornada Completa 40 h / Semanales.
Jornada laboral de lunes a sábado.
Técnico/a de mantenimiento para tienda.
Progresión salarial.  
Don de gentes.
Disponibilidad horaria de lunes a sábado.

Apuntar-se

Font: www.infojobs.net