Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 6 de novembre de 2017

ADMINISTRATIU/VA PROGRAMA GARANTIA JUVENIL

L'ajuntament de Carme selecciona un Administratiu/va en pràctiques vinculat al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya segons l'Ordre TSF/213/2016 d'1 d'agost de 2016, i la resolució TSF/1779/2017 de data 13 de juliol de 2017, per un període de sis mesos a jornada completa de l'Ajuntament de Carme, per concurs de mèrits de personal laboral temporal.

Requisits: 
  • Estar inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil abans de finalitzar el període de presentació d'instàncies.
  • Titulació requerida: Tècnic/a superior en administració i finances
  • Estar en situació d'atur i figurar inscrit en el Servei d'Ocupació de Catalunya com ademandant d'ocupació no ocupat (DONO) abans de finalitzar el període de presentació d'instàncies.
  • Coneixement de la llengua catalana: Nivell C de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent. 
  • No haver participat al programa de la convocatòria de l’exercici 2016.
Funcions: 
  • Tramitació d’expedients.
  • Gestionar la informació en bases de dades informatitzades.
  • Ordenar i classificar informàticament expedients i documentació.
  • Redacció i emissió de documents.
  • Suport a la gestió administrativa en general.

Les persones interessades hauran de presentar la següent documentació a l' Ajuntament de Carme: 
·        Títol de formació exigit de la convocatòria i nivell de català.
·        Fotocòpia del DNI de l'aspirant
·        Justificant d'inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil
·        Currículum vitae actualitzat. 


El termini per presentar la documentació és fins 11/11/2017.

Si no esteu inscrit al Programa de Garantia Juvenil us ajudem des de l’Oficina Jove de l’Anoia (93 805 15 85) i/o des del servei de la Laborateca Jove (679 96 46 82)

Aquest procés selectiu quedarà sense efecte i no es generarà cap dret per als aspirants si
l’Ajuntament no obté la subvenció de la Generalitat que motiva la tramitació del procés
selectiu, si la persona seleccionada es considera no idònia pel SOC o per qualsevol altra
causa que, de forma anterior a la formalització del contracte de treball, suposi la no execució
del programa de treball al qual estan vinculats els llocs de treball objecte d’aquesta convocatòria.