Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimarts, 5 de desembre de 2017

TÈCNIC/A ORIENTADOR/A AL CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA


El Consell Comarcal de l’Anoia informa de la convocatòria oberta per la contractació d’un/a Tècnic/a orientador/a adscrit/a al projecte “Serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania”, amb les següents característiques:

-       Classificació: A2 complement destí 21
-       
     Titulació: estar en possessió del títol de grau, diplomatura o llicenciatura universitària, preferentment en psicologia, pedagogia, o psicopedagogia
-       
      Relació laboral: laboral temporal, durada prevista 8 mesos amb possibilitat de pròrroga
-       
     Jornada prevista: temps complet (37,5 hores / setmanals)

-      
     Termini de presentació d’instàncies fins el 29/12/2017

Conegueu la informació completa sobre les bases de la convocatòria a l’e-Tauler de la corporació.