Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

divendres, 22 de desembre de 2017

INFERMER/A

Cerquem per a residència de gent gran i Centre de dia un/a INFERMER/A que pugui dur a terme les tasques següents:   · Vigilar i atendre a les persones residents des de un punt de vista holístic i d'atenció centrada en la persona, tenint en compte tant les seves necessitats humanes com sanitàries.

· Preparar i administrar la medicació per la via que correspongui (oral, intramuscular, intravenosa o subcutània) i valorar l'aparició de reaccions adverses i efectes secudaris.
· Realitzar cures de ferides postquirúrgiques, úlceres per pressió i varicoses.
· Realitzar bendatges, immobilitzacions, RCP, etc.
· Prendre mostres sang, orina, etc per a la seva anàlisi al laboratori així com controls de glicèmia i proves diagnòstiques.
· Portar el control adequat de malalties cròniques: hipertensió arterial, diabetes, obesitat, dislipèmies, EPOC, etc.
· Prendre les constants vitals: freqüència cardíaca, pols, freqüència respiratòria, tensió arterial, pes,temperatura.
· Promoure mesures higiènico-dietètiques i hàbits saludables en les persones residents.
· Identificar problemes nous que sorgeixin en el decurs de la malaltia.
· Realitzar els canvis posturals en persones enllitades i adequar-ne el menjars.
  · Fer seguiment dels protocols establerts, valorar-ne la seva adequació i realitzar propostes de millora.
· Anotar i registrar les dades sobre el curs clínic de la persona resident a la història clínica de la mateixa i fer-ne la gestió documental pertinent.
· Portar el control documental i d'arxiu de les històries clíniques dels residents.
· Sol·licitar proves diagnòstiques a serveis externs.
· Fer un bon ús i manteniment de l'equipament i instrumental entre altres.
ES REQUEREIX:
-Estar en possessíó del títol de diplomat/da/Garu en Infermeria.
-Tenir disponibilitat per a treballar a Igualada (comarca de l' Anoia) en caps de semana i festius.
-Molt valorable experiencia en l'àmbit de la geriatria.
-Carnet de conduir B i cotxe.


Font: www.infojobs.net