Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 8 de gener de 2018

TÈCNIC/A DE FORMACIÓ I D'ALFABETITZACIÓ DE PERSONES ADULTES AL CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

El Consell Comarcal de l’Anoia us informa de la convocatòria oberta per la contractació de Tècnics/ques de formació i d’alfabetització de persones adultes, amb les següents característiques:

 Classificació: Grup A2

Titulació: estar en possessió del títol de grau o diplomatura universitària, en l’àmbit de les ciències socials o de l’educació, o equivalent en altres matèries però amb experiència i competència acreditable en actuacions o programes similars.

 -  Relació laboral: laboral temporal, contracte condicionat a les formacions a impartir.
    
   - Jornada prevista: parcial (es convoquen dues places; una de 12 hores setmanals i l’altra de 8 hores setmanals, amb dos períodes lectius a l’any, de febrer a maig i de setembre a desembre).   
        
        -  Termini de presentació d’instàncies fins el 17/01/2018.


Conegueu la informació completa sobre les bases de la convocatòria a l’e-Tauler de la corporació.