Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 8 de gener de 2018

TÈCNIC/A DE SUPORT A DIRECCIÓ DEL PROJECTE DE DINAMITZACIÓ COMARCAL ANOIA ACTIVA

El Consell Comarcal de l’Anoia us informa de la convocatòria oberta per la contractació d’un/a Tècnic/a de suport a Direcció del Projecte de Dinamització Comarcal Anoia Activa, amb les següents característiques:

Classificació: A2 complement destí 21

- Titulació: estar en possessió del títol de diplomatura o grau universitari, així com experiència professional adequada a les activitats que haurà de desenvolupar en el marc del pla de treball presentat.

Relació laboral: laboral temporal, incorporació immediata fins al 29/12/2018, amb possibilitat de pròrroga.

- Jornada prevista: completa (37,5 hores / setmanals).

 Termini de presentació d’instàncies fins el 25/01/2018.Conegueu la informació completa sobre les bases de la convocatòria a l’e-Tauler de la corporació.