Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimecres, 28 de març de 2018

TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT AL CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA


CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN/A TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT, GRUP A, SUBGRUP A2 i CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL AL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIAPlaces Convocades: 1
Classificació: A2- 21.
Contracte Laboral: per obra o servei determinat de 8 mesos, amb possibilitat de pròrroga
Caràcter: incorporació immediata, amb caràcter temporal Jornada: completa 100% de 37,5h/setmanals

Requisits mínims:
- Diplomatura o Grau universitari de Ciències ambientals, Biologia, Geografia o titulació equivalent. - Nivell C de català
- Carnet de conduir B i disponibilitat per a desplaçar-se.
- Art. 56 Llei 7/2007 EBEP

Es valorarà:
- Experiència en planificació i ordenació en l’àmbit de la gestió dels residus.
- Coneixement socioeconòmic de la comarca.
- Capacitat funcional i de treball en equip.
- Capacitat de síntesi i extracció de resultats.
- Capacitat de comunicació, de persuasió i d’iniciativa.
- Capacitat de planificació i organització d’accions
- Experiència en la gestió dins l’administració pública

El procediment de presentació de candidatures i de la documentació acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria.

El procés de selecció constarà d’una prova escrita/pràctica, valoració de mèrits i entrevista.

Termini per presentació de candidatures (20 dies naturals) des del 29/03/2018 al 17/04/2018, ambdós inclosos.

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Pl. de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de 09h a 14h.) o bé per mitjà d’instància electrònica a www.anoia.cat