Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

divendres, 9 de març de 2018

TÈCNIC/A PROSPECTOR/A VINCULAT/DA AL PROJECTE "FEM OCUPACIÓ PER JOVES"


El Consell Comarcal de l’Anoia us informa de la convocatòria oberta per la contractació d’un/a Tècnic/a Prospector/a vinculat/da al projecte “Fem Ocupació per Joves”, amb les següents característiques:
 -  Classificació: A2 complement destí 21.

 - Titulació: estar en possessió del títol de diplomatura o grau universitari en l’àmbit de les ciències socials, preferentment en relacions laborals, ADE, psicologia o pedagogia. Experiència professional adequada a les activitats que haurà de desenvolupar en el marc del pla de treball presentat.

  -  Relació laboral: laboral temporal, incorporació immediata (durada contracte de 9 mesos).

  - Jornada prevista: completa (37,5 hores / setmanals).

 - Termini de presentació d’instàncies fins el 05/04/2018.

Conegueu la informació completa sobre les bases de la convocatòria a l’e-Tauler de la corporació.