Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

divendres, 13 d’abril de 2018

BEQUES CARNET JOVE

 L'Agència Catalana de la Joventut, en el marc de les seves funcions, ha creat el programa Connecta't del Carnet Jove, que representa la vessant participativa del Carnet. Els seus objectius són promoure la interrelació entre els joves, promoure els processos d'emancipació i ocupació juvenil a través de l'accés al món professional, i potenciar la creativitat i la cultura.

L'Agència Catalana de la Joventut convoca anualment les beques Carnet Jove del programa Connecta't per afavorir els processos d'emancipació de les persones joves, promoure'n la formació i l'experiència en diferents àmbits professionals, i potenciar els sectors de caràcter creatiu i artístic, social i també esportiu. Les diferents convocatòries s'han anat actualitzant i adequant a les realitats juvenils i als sectors econòmics i creatius en els quals la joventut té focalitzada la seva formació i les perspectives de futur. 

Les beques d'aquest any 2018 son: 

Beca Carnet Jove Connecta't al disseny. 
L'objecte de la beca Carnet Jove Connecta't al disseny és fomentar i promoure l'accés de les persones joves al camp professional del disseny gràfic i la il·lustració. La beca consisteix a elaborar gràficament (disseny i il·lustració) les convocatòries del programa Connecta't del Carnet Jove de l'any següent a la convocatòria de la beca. 

Beca Carnet Jove Connecta't a les lletres
L'objecte de la beca Carnet Jove Connecta't a les lletres és promoure l'accés professional dels joves al món del periodisme, en concret a la premsa escrita.
La beca consisteix a col·laborar, exercint de periodista, al diari El Punt Avui durant dotze mesos. La persona beneficiària tindrà funcions de becària de redacció i publica com a mínim onze peces durant aquest període.


Beca Carnet Jove Connecta't a la ràdio
La beca consisteix a col·laborar en el programa Flaix Matí, de l'emissora Flaix FM, durant una temporada.
La persona beneficiària fa tasques de producció i de gestió de diversos temes del programa, com ara concursos, respondre correus, coordinar la logística dels esdeveniments de l¿emissora i fer el seguiment dels convidats dels programes en directe i les entrevistes. El beneficiari també té un rol en antena

Beca Carnet Jove Connecta't al còmic
La persona beneficiària publica vint-i-dues tires còmiques a Ediciones El Jueves, SA, al llarg dels dotze mesos següents a la concessió de la beca. Onze tires còmiques les publica a la revista en paper de caràcter setmanal El Jueves i les altres onze a la pàgina principal del web d'El Jueves, on estaran penjades durant una setmana.

Beca Carnet Jove Connecta't a la fotografia
La persona beneficiària col·labora com a becària de fotografia al diari La Vanguardia durant dotze mesos, en concret des del setembre de 2018 fins al setembre de 2019. Durant la seva estada, la persona beneficiària ha de publicar un mínim de vint fotografies al diari. 

Beca Carnet Jove Connecta't a la realització
La beca consisteix en una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya que ha de permetre que la persona beneficiària pugui formar-se en els coneixements pràctics que facilitin el seu futur accés al món professional. Televisió de Catalunya decideix els llocs o els programes més adients per fer l'estada formativa en pràctiques. Aquesta estada es fa a les instal·lacions de Televisió de Catalunya o al lloc concret on es desenvolupi l'activitat tutelada. La persona beneficiària pot sortir als títols dels crèdits dels programes on hagi participat com a becària de realització. 

Beca Carnet Jove Connecta't a la caracterització
La beca consisteix en una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya que ha de permetre que la persona beneficiària pugui formar-se en els coneixements pràctics que facilitin el seu futur accés al món professional. 

Beca Carnet Jove Connecta't al vestuari
La beca consisteix en una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya que ha de permetre a la persona beneficiària de la beca formar-se en els coneixements pràctics que facilitin el seu futur accés al món professional.

Beca Carnet Jove Connecta't a l'ambientació
La beca consisteix en una estada formativa en pràctiques a l'entitat col·laboradora que es determini en la convocatòria, que ha de permetre a la persona beneficiària de la beca formar-se en els coneixements pràctics que li facilitin el futur accés al món professional

Beca Carnet Jove Connecta't al muntatge musical
La beca consisteix en una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya que ha de permetre a la persona beneficiària formar-se en els coneixements pràctics que facilitin el seu futur accés al món professional

Beca Carnet Jove Connecta't a l'acció social
La beca consisteix en una estada formativa en pràctiques a la Fundació Bancària "la Caixa", en concret a l'Àrea Social, que ha de permetre a la persona beneficiària formar-se en els coneixements pràctics que facilitin el seu futur accés al món professional.

Beca Carnet Jove Connecta't a l'esport
La beca consisteix en una estada formativa en pràctiques al Futbol Club Barcelona, en concret dins l'àrea d'alt rendiment on hi ha els preparadors físics dels esports professionals. La persona beneficiària formarà part de l'equip de professionals de gestió de la informació dins l'àmbit del futbol i també de la resta de seccions professionals i amateurs del Club.  

TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUDS 18/04/2018

Més informació, bases i sol·licitud