Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 23 d’abril de 2018

PRÀCTIQUES UNIVERSITÀRIES AL PARLAMENT EUROPEU

El Parlament Europeu convoca períodes de pràctiques per a graduats universitaris, en opció general, de periodisme o Premi Sàkharov, aquesta darrera pensada per a candidats interessats en la feina del l’Eurocambra relacionada amb els drets humans. Les Beques Schuman permeten completar els coneixements adquirits durant els estudis, familiaritzar-se amb l’activitat de la UE i, en particular, del Parlament Europeu. A més, els becaris poden conèixer les tasques d'una oficina de premsa i seguir de prop l’actualitat del Parlament.
Per al període de pràctiques de l'1 d’octubre de 2018 al 28 de febrer de 2019 es convoquen 300 places. La convocatòria està oberta del 15 de març al 15 de maig a mitjanit. Les beques tenen una durada de cinc mesos –no prorrogables– i hi ha opció remunerada i no remunerada. 
REQUISITS
- Posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un país candidat a l'adhesió a la Unió Europea, sense perjudici del que es disposa en l'article 5, apartat 2, de les Normes Internes. 
- Haver complert 18 anys en la data del començament de les pràctiques;
- Posseir un coneixement perfecte d'una de les llengües oficials de la Unió Europea;
- Els sol·licitants han d’estar en possessió del títol universitari abans que clogui la convocatòria de la beca, per tant, el 15 de maig de 2018.