Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dijous, 5 d’abril de 2018

TREBALLADOR/A SOCIAL

Cerquem un/a professional que pugui dur a terme les tasques següents:

• Establir el primer contacte amb la persona gran, família o persona de referència per a identificar les expectatives. • Detectar i prevenir situacions de risc social.
• Elaborar, executar i avaluar el programa d’acollida de la persona gran i la família.
• Emplenar i fer el seguiment d’aquella documentació necessària per a la intervenció social en les persones usuàries i gestionar tota la informació en suport informàtic.
• Fer els tràmits necessaris en cas d’ingrés i/o baixa. • Donar suport a la família en les diferents situacions o processos que passa la persona atesa al llarg de la seva vida.
• Vetllar perquè s’acompleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat.
• Elaborar, executar i avaluar el programa d’intervenció en famílies. • Intervenir en situacions de pèrdues i conflicte de la persona atesa, en coordinació amb la resta de l’equip.
• Promoure la participació en activitats culturals i lúdiques dels usuaris del centre. • Vetllar pel respecte dels costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

REQUISITS: 


Diplomatura en treball social
Català nivel C
Carnet de conduir i vehicle.
Experiència mínima d’un any


APUNTAR-SE

Font: www.feinaactiva.gencat.cat