Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 14 de maig de 2018

CURS SUBVENCIONAT: DISSENY I MECANITZACIÓ PER ORDINADOR. CAD-CAM. NIVELL I

El curs de Disseny i mecanització per ordinador.CAD-CAM. NIVELL I de 40 hores et donarà a conèixer procediments per l'obtenció de programes de Control Numèric de manera totalment automàtica, mitjançant l'aplicació d'un sistema de Fabricació Assistida per Ordinador: CAM.

Objectius generals del curs
Analitzar el procés d'elaboració d'un programa de Control Numèric en un sistema CAM: definir el perfil geomètric de la peça que es pretén fabricar, determinar quines són les seves rutes de mecanitzat, depenent de que es tracti d'una peça per torn o fresa, aprendre a modificar les rutes en cas necessari, així com visualitzar-les a la pantalla.

Contingut general del curs
  1. Introducció als sistemes CAD/CAM
  2. Disseny en estructura de filat 2D i 3D
  3. Introducció a sòlids i superfícies
  4. Operacions de mecanitzat 2D i 2D ½
  5. Operacions de mecanitzat bàsiques en 3D
  6. Simulació i verificació
Durada: 40 h.
Data inici: 04/06/18
Data final: 21706/18
Horari: De dilluns a dijous de 18:00 h. a 21:30 h. (la classe del dia 21/06/18 serà de 18:00 h. a 19:30 h.)

Lloc: I.E.S Milà i Fontanals

http://www.uea.cat/articles-mostra-3110-cat-curs_subvencionat_disseny_i_mecanitzaciy_per_ordinador._cad_cam._nivell_i.htm