Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimecres, 16 de maig de 2018

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ ADREÇADA A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha convocat vuit beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació que li són propis.  
Aquestes beques de col·laboració tenen com a finalitat l'augment de la formació teoricopràctica i la preparació professional dels estudiants seleccionats mitjançant la realització de tasques pròpies de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, sota la tutoria de la persona que es designi.  
S'han establert diverses modalitats de beques:
A) Beques en la formació en matèries pròpies de l’Escola (se n'atorgaran dues),
B) Beques en arxiu i gestió documental (se n'atorgarà una),
C) Beques en anàlisis de dades (se n'atorgarà una),
D) Beques en gestió del coneixement (se n'atorgarà una),
E) Beques en recerca (se n'atorgarà una),
F) Beques en biblioteconomia i documentació (se n'atorgarà una) i
G) Beca en planificació lingüística (se n'atorgarà una).
Les sol·licituds s'han de presentar a través de portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya

Es podrà fer el seguiment de la convocatòria aquí