Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimarts, 5 de juny de 2018

BORSA DE TÈCNIC/A D'EMPRESA


El Consell Comarcal de l’Anoia informa de la convocatòria oberta per la creació d’un/a Borsa de tècnic/a d’empresa, amb les següents característiques: 

- Classificació: A2 complement destí 21

- Titulació: Diplomatura o grau en Ciències econòmiques o Empresarials, Administració i direcció d’empreses, ciències jurídiques d’especialització en aquest camp o en el seu defecte, en altres matèries però amb experiència i competència acreditable en actuacions o programes similars.

- Termini de presentació d’instàncies fins el 24/06/2018

Conegueu la informació completa sobre l’anunci i les bases de la convocatòria a l’e-Tauler de la corporació.