Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimecres, 5 de setembre de 2018

CURS SUBVENCIONAT: INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS

El curs d' Interpretació de plànols de 20 hores et donarà les bases tècniques més apropiades del dibuix tècnic industrial i totes les regles d'interpretació (vistes en planta, alçat, seccions, cotes,…)
Objectius generals del curs
 • Saber la documentació gràfica que composa un projecte.
 • Conèixer els diferents grafismes i simbologies que permetin la interpretació de plànols.
 • Comprendre espacialment els dibuixos i representacions presentades en dues dimensions.
 • Comprendre i imaginar una obra abans d'iniciar el seu procés de construcció.
 • Determinar aquella documentació gràfica que es precisa en cada moment del procés constructiu
Contingut general del curs
Principis generals de representació
 • Visió espacial de figures. Sistemes de representació (alçat, perfil, planta, secció).
 • Criteris de normalització.
Línies normalitzades
 • Grafisme i simbologia general. (retolació, línies, símbol,...)
 • Format d'un plànol. (paper, suport, doblat,…)
Perspectiva
 • Visió espacial de figures. Perspectiva
Normes d' acotació
 • Tipus de cotes
 • Nivells
Pràctiques de dibuix tècnic
 • Plànols previs  
Durada: 20 h.
Data inici: 24/09/18
Data final: 03/10/18
Horari: De dilluns a dijous de 18:00 h. a 21:00 h. (la classe del dia  03/10/18 serà de 18:00 h. a 20:00 h.)
Lloc: UEA (Ctra. de Manresa, 131 d'Igualada)