Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 17 de setembre de 2018

PROGRAMA D'OPERACIONS EN ENTORNS DE PRODUCCIÓL'àmbit de la Producció i les Operacions constitueix en sí mateix una autèntica palanca de rendibilitat empresarial. No només mou entre el 50 i el 75% dels recursos i costos, sinó que té un impacte directe en la satisfacció del client, tot i que sovint no hi interactuï de forma directa. Això implica que l'eficiència i l'eficàcia en el govern de les operacions impacta directament en el Compte de Pèrdues i Guanys i en els resultats generals de l'empresa. 
Per tot això, els professionals de l'àrea han d'estar enfocats a la millora continua del sistema, tant en termes de productivitat com de qualitat. El beneficis empresarials no venen només per generació comercial. Ara bé, immersos en el dia a dia d'un entorn tan dinàmic i complex com el de la Producció, és fàcil perdre el focus del mig i del llarg termini i acabar imbuïts en problemàtiques a curt termini, obviant la necessitat de què, en un entorn hipercompetitiu com el que ens ha tocat viure, els sistema productiu necessàriament ha d'evolucionar i millorar.
Els responsables de Producció i Operacions necessiten, doncs, eines particulars que els hi ofereixin seguretat per resoldre els reptes del dia a dia i adoptar decisions sovint difícils i dinàmiques. Però no només això, també necessiten una millor comprensió global de l'empresa, de la interacció de les diverses funcions empresarials i dels models industrials de millora que els són d'aplicació. 
És per això, que la Unió Empresarial de l'Anoia té el plaer d'apropar a l'Anoia formació especialitzada en la matèria, amb l'objectiu de brindar els professionals de l'àrea el conjunt de coneixements, eines i competències que els permetin actuar amb més seguretat en les seves empreses tant en el curt com en el llarg termini.  

Programa:
 1. Estratègia general d'Operacions. 5h.
 2. Previsió de la Demanda i Gestió d'Estocs. 12h.
 3. Estratègia de Compres. 4h.
 4. Gestió de la Producció. 20h.
 5. Millora de Processos i Productivitat. Mètodes i Temps i cronometratge industrial. 12h.
 6. Gestió de Qualitat, Gestió Mediambiental i Seguretat i Salut. 24h.
 7. Indústria 4.0. 8h.
 8. Emmagatzematge i Transport. 8h
 9. Gestió Econòmic-Financera per a les Operacions. 8h.
 10. Gestió d'equips humans en entorns d'Operacions. 12h.
Dirigit a:
 • Directius i gerents d'empreses industrials amb necessitats formatives de base
 • Persones amb responsabilitats de gestió i Quadres intermedis que experimenten limitacions en el dia a dia per manca d'una base formativa sòlida industrial i de producció
 • Perfils tècnics vinculats a sectors industrials que han d'evolucionar cap a àrees de gestió a les seves empreses
Informació del programa:
 • Dates: del 19 d'octubre de 2018 al 31 de maig de 2019
 • Horaris: divendres de 16:00 h. a 20:00 h.
 • Durada total: 113 h (15 ECTS)
 • Lloc: Campus Universitari d'Igualada (Av. Pla de la Massa, 8 Igualada)
 • Preus:
  • Preu socis: 2.200 € (parcialment bonificable)
  • Preu no socis: 2.400 € (parcialment bonificable)
  • Descompte del 10% per inscripcions d'un 2n. assistent per part de la mateixa empresa
  • Consulta preu especial per a professionals autònoms
 • Informació i inscripcions (Unió Empresarial de l'Anoia / 938052292 / formacio@uea.cat)
 • Trobareu el programa complet a l'arxiu adjunt
 • Titulació obtinguda: aquest programa d'Operacions en Entorns de Producció va dirigit tant a titulats universitaris com a persones sense titulació, especialment si compten amb certa experiència en l'àmbit de la producció. Les persones amb titulació universitària rebran el títol d'Expert Universitari, en tant que les persones que no disposin de titulació universitària tindran dret al títol d'Especialista en Operacions en Entorns de Producció.