Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimarts, 27 de novembre de 2018

TÈCNIC/A DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓConvocatòria oberta per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a de promoció econòmica i ocupació
Núm. 85/2018

El Consell Comarcal de l’Anoia informa de la convocatòria oberta per provisió d’una plaça de Tècnic/a de promoció econòmica i ocupació (PEiO) i creació d’una borsa de treball (BOPB 26/11/2018) amb les següents característiques:

·         Classificació: A2 complement destí 21

Requisits mínims
 • Diplomatura o grau universitari en Dret, Ciències Polítiques, Gestió i Administració Pública, Ciències Empresarials, Economia, Administració i direcció d’empreses o titulació equivalent
 • Nivell C de català  
 • Art. 56 TREBEP 5/2015


 • Procediment de presentació d’instàncies: 

  • El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria. Les bases i el model d’instància estaran disponibles a l’etauler de la corporació.
  • Cal presentar la documentació requerida per mitjà d’instància (presencial o telemàtica) al registre del Consell Comarcal de l’Anoia:
  • Instància model annex II (declaració responsable)
  • Certificat de català nivell C

  • Termini per presentació de candidatures  (20 dies naturals) des del 27/11/2018 al 16/12/2018, ambdós inclosos.
  • Conegueu la informació completa sobre de la convocatòria a l’etauler de la corporació.

  www.anoia.cat