Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimarts, 19 de febrer de 2019

CURS DE MANIPULACIO DE PRODUCTES QUÍMICS


3a. edició CURS SUBVENCIONAT MANIPULACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS


Objectiu general:
Conèixer els principals perills relacionats amb la manipulació de productes químics per a una manipulació segura i responsable.

Objectius específics:
·         Identificar els productes contaminants químics
·         Conèixer i controlar les reaccions i els processos dels productes químics
·         Prendre les mesures de seguretat corresponents en cada cas per a la seva manipulació

Dirigit a:
Persones que vulguin conèixer els principals perills relacionats amb la manipulació de productes químics per a una manipulació segura i responsable.

Programa:

1. Identificació
1.1. Classificació dels contaminants químics
2. Mesurament
2.1. Dosi
2.2. Efectes dels contaminants
2.3. Substàncies i mescla
2.4. Interacció producte-treballador
2.5. Presa de mostres
3. Envasament i etiquetatge
3.1. Característiques de l'envàs
3.2. Característiques de l'etiqueta
3.3. Frases R/S
3.4. Frases H/P
3.5. Pictogrames
3.6. Incompatibilitats d'emmagatzematge
4. Fitxes de Seguretat
4.1.Contingut de les fitxes de seguretat
5. Control
5.1. Actuar sobre el focus
5.2. Actuar sobre el medi de propagació
5.3. Actuar sobre el treballador (EPI)
6. Recomanacions en la manipulació
7. Accidents greus més freqüents
8. Casos pràctics

Informació del curs:
·         Dates: 4, 5, 7, 11 i 12 març de 18:00 h. a 21:00 h.
·         Lloc: UEA (Ctra. de Manresa, 131 d'Igualada)

Per la inscripció necessitarem la següent documentació:
·         Original de l´Annex 1 complimentat i firmat (document adjunt)

I la següent documentació complementària:
·         Actiu
o   Fotocòpia del DNI en vigor
o   Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l´empresa i CIF de l'empresa
·         Autònom (freelance)
o   Fotocòpia del DNI en vigor
o   Fotocòpia de l´últim rebut d´autònoms
·         Aturat
o   Fotocòpia del DNI en vigor
o   Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d´inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
o   Fotocòpia d´algun document on aparegui el Núm. d´afiliació a la Seguretat Social

Cursos adreçats prioritàriament a treballadors en actiu. Les persones en situació d’atur es podran apuntar en llista d'espera i cobriran les places disponibles. Les places s’atorgoran per rigorós ordre d'inscripció.

No s'admeten inscripcions per fax o correu electrònic. El nostre horari d'atenció és el següent: de dilluns a dijous de 9 h. a 14 h. i de 15 h. a 19:00 h. i divendres de 9 h. a 15 h.

La UEA es posarà en contacte amb les persones seleccionades mitjançant correu electrònic com a mínim una setmana abans de la data d'inici prevista. També ens posarem en contacte per e-mail amb les persones que no puguin accedir al curs per informar-los que estan en llista d'espera.

Si teniu qualsevol consulta, us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant el correu formacio@uea.cat.