Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimarts, 12 de febrer de 2019

CURS DE REPOSADOR/A I PREPARADOR/A DE COMANDES DE GRANS I MITJANES SUPERFÍCIES


Realitzar tasques rutinàries de recepció, registre, ubicació i despatx de mercaderies, així com la seva càrrega i descarrega.  

MÒDUL 1: Operacions auxiliars d’emmagatzematge.

MÒDUL 2: Preparació de comandes.

MÒDUL 3: Atenció al client/Tècniques de comunicació eficient.

MÒDUL 4: Seguretat en el maneig i conducció de carretons elevadors.

MÒDUL 5: Tècniques de reposició i manteniment d’estocs en el punt de venda.

MÔDUL 6. Gestió de residus industrials.

MÒDUL 7: Manipulació d’aliments.

PRL específica de mitjanes i grans superfícies.


Dates del curs: del 12 d'Abril al 31 de maig.Per més informació i inscripcions:

Delegació a l'Anoia
Cambra de Comerç de Barcelona 
C/ Born, 5 (08700 Igualada)
Tel : (+34) 902 448 448 Ext. 1035