Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

divendres, 7 de febrer de 2020

INSCRIPCIÓ PROVES ACCÉS UNIVERSITAT PER MAJORS DE 25, 40 I 45 ANYS

Oberta la inscripció a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys


Del 4 al 13 de febrer està oberta la matrícula per inscriure’s a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys.
Accés per a majors de 25 anys
Les proves per a les persones més grans de 25 anys són comunes per al conjunt de les universitats de Catalunya. Consten d’una fase general, igual per a totes les persones candidates, i una fase específica.
Accés per a majors de 40 anys
Pel que fa a l’accés als majors de 40 anys, podran optar les persones que acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau i que no disposin de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d’accés.
Accés per a majors de 45 anys
La prova d'accés a la universitat per a les persones més grans de 45 anys és comuna per al conjunt de les universitats de Catalunya. Consta d'una fase general, igual per a totes les persones candidates i una entrevista personal. La prova d’accés, un cop superada, té validesa indefinida, però l’entrevista personal, amb resolució final d’apte, només tindrà validesa l’any en el qual es fa.
Com matricular-se
En tots tres casos la matrícula es fa per internet, des del portal d’accés a la universitat. Només serà vàlida si es fa el pagament i es presenta tota la documentació fins el dia 13 de febrer de 2020 (inclòs).